Lékařská encyklopedie

(lat. difundo, difusum spill, distribuovat)
rozptýlené, rovnoměrně rozložené, rozlité.

Viz Diffusion Value v jiných slovnících.

Rozptýlené App. - 1. Rozptýlené, vágní.
Vysvětlující slovník Ephraim

Šířka -th.
1. k difúzi. Dth stav hmoty. Mlhoviny Dth.
2. Kniha. Fuzzy, nejasné, nejisté. Druhý pohled na svět. D. smysl. D. světlo (rozptýlené světlo).
Kuznetsov Vysvětlující slovník

Angiomatóza Kortiko-meningální difúze - (angiomatóza corticomeningealis diffusa) viz Van-Bogart-Divryho choroba.
Velký lékařský slovník

Arachnoiditis Difúzní - (a. Diffusa) A., široce distribuovaný po povrchu mozku nebo míchy.
Velký lékařský slovník

Difuzní bronchitida - (b. Diffusa) B., zachycující většinu průdušek obou plic.
Velký lékařský slovník

Valvulitis Difuzní - (valvulitis diffusa), viz Endokarditida difúzní.
Velký lékařský slovník

Difuzní hepatitida - (h. Diffusa) G., charakterizovaná difuzní lézí parenchymu nebo hyperplazie retikuloendoteliální tkáně jater.
Velký lékařský slovník

Hepatitida Difuzní Mesenchymální - (h. Diffusa mesenchymalis), viz Hepatitis Mesenchymal.
Velký lékařský slovník

Difuzní hepatoplangitida - (Zdroj; h. Diffusa) G., ve kterém proces pokrývá celé tělo.
Velký lékařský slovník

Gingivitis Difuzní - (g. Diffusa) G. s lézí sliznice celého alveolárního procesu, tvorbou ložisek hnisavých zánětů a abscesů.
Velký lékařský slovník

Difuzní glioblastóza - (glioblastosis diffusa; glio + řečtina. Blastos sprout, klíček + -ose; synonymum: spongioblastóza, schwannozová centrální difuzní choroba) c. n n., charakterizované difúzní cerebrální infiltrací.
Velký lékařský slovník

Difuzní glióza - (g. Diffusa) G., pokrývající velké oblasti mozku nebo míchy.
Velký lékařský slovník

Rozptýlený - (latinský difundo, difúzní rozlití, rozptýlený) rozptýlený, rovnoměrně rozložený, rozlitý.
Velký lékařský slovník

Goiter Diffuse - (s. Diffusa) Z., charakterizovaný rovnoměrným nárůstem žlázy.
Velký lékařský slovník

Goiter Difúzní Thyrotoxic - (struma diffusa thyreotoxica), viz Goiter difúzní toxické.
Velký lékařský slovník

Goiter Diffuse Toxic - (struma diffusa toxica; synonymum: Gravesova choroba, Gravesova choroba, goiterova difuzní tyreotoxicita, goiter toxická, goiter exophtalalmic nrk, Parryho choroba, Flayanova choroba) - onemocnění.
Velký lékařský slovník

Infiltrátová difúze Syfilitní - (i. Diffusus; syphiliticus syn. Gochzingerova infiltrace) kožní léze ve formě mnohonásobného I. měděně červeného zabarvení, pokryté prasklinami na dlaních, chodidlech, bradě.
Velký lékařský slovník

Difuzní kardioskleróza - (c. Diffusa) K., ve které je rovnoměrná porážka myokardu.
Velký lékařský slovník

Keratitida Parenchymatózní difúze - (k. Parenchymatosa diffusa) viz parenchymální syphilitic keratitidy.
Velký lékařský slovník

Keratitis Superficiální difuzní vaskulární - (k. Superficialis diffusa vascularis) viz Pannus.
Velký lékařský slovník

Difuzní keratóza - (k. Diffusa; syn. K. universal) K., projevy které se nacházejí na celém povrchu kůže.
Velký lékařský slovník

Labyrintitida Difuzní - (l. Diffusa) hnisavý nebo serózní L., který se rozšířil do všech částí kosti a membránového labyrintu.
Velký lékařský slovník

Leukoencefalitida Periaxiální difúze - (leuco encephalitis periaxialis diffusa) viz Schilderova choroba.
Velký lékařský slovník

Leptomeningitis Difúzní - (l. Diffusa) L., rozšířený po celém povrchu mozku a míchy.
Velký lékařský slovník

Lipomatóza Difuzní - (lipomatosis diffusa) lipomatóza, charakterizovaná přítomností difuzní, bez jasných hranic růstu tukové tkáně podél svalových svalových vláken a spojovacích mezivrstev.
Velký lékařský slovník

Difuzní lipomatóza Vrozená - (lipomatosis diffusa congenita; syn. L. mesosomatic) vrozená dysplazie tukové tkáně, charakterizovaná četnými ložisky ukládání tuku ve stehnech a předloktích;
Velký lékařský slovník

Symetrická difuzní lipomatóza - (lipomatosis symetric diffusa), viz syndrom Madelunga.
Velký lékařský slovník

Difuzní difrakce mastocytózy - (m. Diffusa) M., projevená difúzní infiltrací významných oblastí kůže nebo celé kůže.
Velký lékařský slovník

http://slovariki.org/medicinskaa-enciklopedia/10158

Co znamená rozptýlení

Tento výraz, „difúzní a ohniskové změny“, se často objevuje v závěrech ultrazvukových lékařů.

Mnoho čtenářů se mě ptá: co tento výraz znamená? Předtím, než jsem se o takových změnách zmínil, jsem se rozhodl odpovědět na ně.

První otázka s ultrazvukem

Během ultrazvukového vyšetření jakéhokoliv orgánu musí lékař-výzkumník nejprve odpovědět na jednu otázku: normu nebo patologii. To znamená, že se musí pozorně dívat na zkoumaný orgán (játra, ledviny, slezina nebo jakýkoli jiný orgán) a musí nejprve rozhodnout, zda je orgán normální nebo nemocný.

Pokud je orgán normální, je měřen, popsán a vše. Na této studii to končí. Každý ultrazvuk musí být schopen rozlišit zdravý orgán od pacienta. To je jeho první priorita.

Jaký je rozdíl mezi zdravým orgánem a pacientem?

Jak, jak vyřešit tento primární úkol lékaře?

Je to jednoduché. Nemocný orgán se liší od zdravého změnami.

Existuje určitá norma a pokud to uvidíme, pak je orgán zdravý. Pokud lékař při vyšetření zjistí, že se v organu objevilo něco jiného než norma, vidí nějaké změny, pak by měl přemýšlet o onemocnění orgánu.

Poté, co lékař odpověděl na hlavní otázku a rozhodl se, že orgán je nemocný, jsou v něm patologické (ne normální, bolestivé) změny, musí odpovědět na druhou otázku:

Jaké jsou tyto změny - difuzní nebo fokální?

Je třeba okamžitě říci, že takové rozdělení patologie na difuzní a fokální je někdy spíše svévolné, ale stále velmi výhodné v každodenní práci lékařů ultrazvukové diagnostiky.

Difuzní změny jsou změny ovlivňující celé tělo.

Do které části orgánu by se pohled lékaře neotočil, vidí tyto změny. Změní se celá tkáň testovaného orgánu, ne stejná, jako by měla být v normě. A nemůžete vybrat žádnou oblast normální tkáně.

Ohniskové změny se nazývají změny ne všechny tkáně orgánů, ale pouze jednotlivé části

To znamená, že na pozadí naprosto zdravé, normální tkáně, lékař vidí oblasti tkáně, které jsou jasně změněny. Vidí ohniska změny. Tyto změny se proto nazývají fokální. Je to logické Podle mého názoru - úplně!

V následujících článcích budu hovořit o každém konkrétním orgánu a jaké difuzní a fokální změny v něm lze pozorovat ultrazvukem. A teď uvedu jen několik příkladů, jak tuto otázku konečně objasnit.

Příklady difuzních a fokálních změn

První příklad

Zánětlivý proces v játrech.

Když se játra zapálí, co vidí lékař ultrazvuku, jaké změny?

Pokud je celá játra zapálena, onemocnění se nazývá hepatitida a změny budou difúzní. To znamená, že změny ovlivní celou tkáň jater a není možné najít alespoň malou část normální tkáně.

Existuje však zánět, který nemá vliv na celou játra, ale pouze na malou část. Tady mluvíme o zánětlivém infiltrátu jater.

V budoucnu může být takový infiltrát přeměněn na absces, tj. Do dutiny naplněné hnisem. V tomto případě lékař vidí normální játra a proti jeho pozadí lézi, která se liší svými vlastnostmi od normální tkáně.

Druhý příklad

Nejčastěji nádor původně postihuje část těla a lékař vidí patologické zaměření na pozadí normální tkáně jater. To je ohnisková změna.

Existuje však také tzv. Difuzní forma rakoviny, když je postižen celý orgán, a je naprosto nemožné stanovit hranice postižené oblasti. Nelze identifikovat nezměněnou normální tkáň. Jedná se o difúzní změny.

Existují samozřejmě takové nemoci, kdy lékař vidí jak difuzní, tak ohniskové změny. Kromě toho se mění celá tkáň orgánu a na pozadí této tkáně jsou ohniska identifikována s jinými, odlišnými od difúzních změn.

Tyto změny lze pozorovat například u chronické hepatitidy (difúzní změny), na jejímž základě došlo k abscesu nebo metastázám (fokálním změnám).

A teď doktor provádějící studii rozhodl o svém druhém úkolu: určil, jaké změny zjistil v organu - difuzní nebo ohniskové. Co dál?

Asociace změn s onemocněním

A pak bude muset tyto změny zvážit, popsat a dát jim jejich vysvětlení.

To znamená, že by měl vyjádřit svůj předpoklad, pro kterou nemoc jsou takové změny charakteristické.

A to je již poměrně komplikované, někdy jen šperky, které vyžadují pozornost, logické myšlení, zkušenosti a intuici. Proč to říkám?

Protože mnoho změn je charakteristických ne pro jednu nemoc, ale pro několik. Například, stejný absces (purulent focus, dutina naplněná hnisem).

Doktor viděl tuto lézi a teď musí určit svůj charakter. A to není tak snadné! Protože v určitém stadiu vývoje může absces vypadat jako maligní nádor nebo obyčejná cysta.

Obraz, který vidí lékař, je na první pohled naprosto stejný pro tyto, různé nemoci.

Musí však být vyřešena otázka povahy onemocnění, protože pacient musí být léčen a léčba těchto onemocnění je zcela jiná.

Zkušený a pozorný lékař tento problém řeší. A rozhoduje docela snadno. Protože není veden „obrazem“, který vidí, dívá se na celý pacient.

Zajímá ho stav pacienta, jeho stížnosti a pocity.

Pečlivě zkoumá další orgány, cévy, lymfatické uzliny.

On najde komplex, ačkoli sotva znatelný, změna, a toto dá jemu příležitost správně vysvětlit a interpretovat co on viděl.

Samozřejmě není vždy snadné vyřešit některé situace i zkušenému, pozornému a svědomitému lékaři. Ale každý může rozlišit difuzní změny od fokálních změn. Není to těžké. Doufám, že to zvládnete taky!

Předchozí článek - ultrazvuk sleziny.

Následující článek - Difuzní změny v parenchymu jater.

NA ZAČÁTEK ČLÁNKU

Přejděte do seznamu článků v části "Co je..."

Přejděte do seznamu článků v části "Články"

Autor: Tatyana Timchishena

© Všechna práva vyhrazena.

Kopírování článků je povoleno, ale všimněte si, že moje autorství bylo potvrzeno jak v Googlu, tak v Yandexu.

Takže nezapomeňte dát aktivní odkaz na mé stránky! V opačném případě vaše stránky dříve či později (spíše dříve) spadají pod sankce vyhledávačů pro plagiátorství.

Jste prostě vyhodili z hledání a temnota přijde na váš zdroj.

Další stránky autora:

"Promluvme si o onemocnění žlučových kamenů"

"Gallstoneova choroba v otázkách a odpovědích"

"Zdravá výživa pro žlučové kameny"

Často se tyreotoxikóza vyskytuje s difúzní toxickou strumou, někdy s nodulárními onemocněními štítné žlázy.

Je však známo, že nedostatek jodu hraje roli například ve vývoji difuzního strumu.

Ten má zpravidla difúzní charakter, není kombinován s klony a patologickými reflexy.

Synonyma pro slovo "diffuse"

Co (kdo) je "rozptýlené":

Morfologie:

DIFFUSE, -th, -th. Zvláštní Fuzzy, vágní.

Zdroj (tištěná verze): Slovník ruského jazyka: B 4 t. / RAS, In-t lingvistika. výzkum; Ed. A.P. Evgenieva. - 4. vydání, Sr. - M.: Rus. jazyk; Polygraphs, 1999; (elektronická verze): Základní elektronická knihovna

Dělat slovo lépe spolu

Ahoj! Jmenuji se Lampobot, jsem počítačový program, který pomáhá vytvořit mapu slov. Vím, jak dokonale počítat, ale stále nechápu, jak váš svět funguje. Pomoz mi na to přijít!

Děkuji! Stal jsem se trochu lépe pochopil svět emocí.

Už jsem pochopil, že cena se snížila - to je něco pozitivního. Pomozte mi pochopit, jak moc?

Slovník lékařských termínů

rozptýlené, rovnoměrně rozložené, rozlité.

Názvy, fráze a fráze obsahující „rozptýlené“:

Vysvětlující slovník ruského jazyka. S.I.Ozhegov, N.Yu.Svedova.

-th, th (spec.). Smíšené, výsledkem je difúze. D. světlo (rozptýlené).

Nový vysvětlující slovotvorný slovník ruského jazyka, T. F. Efremova.

adj Rozptýlené, vágní.

Encyklopedický slovník, 1998

Názvy, fráze a fráze obsahující „rozptýlené“:

Velká sovětská encyklopedie

Názvy, fráze a fráze obsahující „rozptýlené“:

Příklady použití slova difúzní v literatuře.

Itsenko-Cushing, akromegálie, difuzní toxický struma, feochromocytom atd.

Nemoci močového systému Amyloidóza ledvin Akutní glomerulonefritida difuzní Chronická glomerulonefritida Fokální glomerulonefritida Akutní pyelonefritida Chronická chronická pyelonefritida Poruchy ledvin Ledvinové selhání Akutní selhání ledvin Chronické onemocnění ledvin Část 5.

Chronická gastritida, difuzní a fokální se zvýšenou, sníženou a normální sekrecí a motoricko-evakuační funkcí žaludku mimo akutní fázi - léčba sanatoria v resortech: úpravou pitné vody - Arzni, Berezovského minerální vody.

Ženy hlásily praktickému lékaři, že chirurgové překročili spinothalamický trakt na levé straně těla, což vedlo ke snížení pravostranné hypeestézie, ale hluboké, difuzní, spontánní bolest přetrvávala.

Streptokoková pyodermatitida, jiná než impetigo, jsou: ecthyma a chronická difuzní streptoderma.

Nakonec, co je vzdělávací systém, ne-li ritualizace řeči, ale definice a stanovení rolí pro mluvené subjekty, ale ústava doktrinální skupiny, přinejmenším difuzní, Jak konečně není distribuce nebo zpronevěra diskurzu s jeho silami a jeho poznáním?

Je to důsledek a projev nemocí ovlivňujících myokard nebo brání jeho práci: nshemichesky srdeční onemocnění a jeho defekty, arteriální hypertenze, difuzní onemocnění plic, myokarditida, kardiomyopatie.

Ginkley je jeden míle polyhedron pohřben v difuzní luminiscence.

Onemocnění jater difuzní charakter v důsledku zánětu podél malých žlučovodů, stagnace žluči v jaterní tkáni.

Brilantní vrstva, jasně viditelná na dlaních a chodidlech, difuzní impregnované proteinovou látkou, která se později promění v konečný produkt keratinizace - protein keratinu.

Často jsou označeny znaky difuzní glomerulonefritida, zvyšuje játra, slezinu, je mírná žloutenka.

Pouze zpočátku, pouze v rané fázi formování dominantního postavení, nebo spíše konstelace center zvýšeného vzrušení, reaguje na difuzní ozáření všech druhů excitačních pulzů je zachycuje.

Klastr Plejád je plný difuzní a lze předpokládat, že tento materiál stále ještě kondenzuje a vede ke vzniku nových hvězd vedle stovek, které v této skupině již existují.

Zvláštní význam má fibrocystická forma, která je klinicky vyjádřena v přítomnosti žen v pozadí difuzní těsní v mléčné žláze různých velikostí nádorových útvarů.

Ve většině případů, nemoc 3-7 roky prochází bez stopy, ale někdy je transformace v difuzní atopická dermatitida, svědění.

Zdroj: Knihovna Maxima Moshkova

Transliterace: difuznyiy
Zpět na přední čte jako: Inuzffid
Difuzi tvoří 9 písmen

http://successmed.ru/raznoe/chto-znachit-diffuznye.html

Slovo význam laquo difuzní

DIFFUSE, th, th. Zvláštní Fuzzy, vágní.

Zdroj (tištěná verze): Slovník ruského jazyka: B 4 t. / RAS, In-t lingvistika. výzkum; Ed. A.P. Evgenieva. - 4. vydání, Sr. - M.: Rus. jazyk; Polygraphs, 1999; (elektronická verze): Základní elektronická knihovna

Dělat slovo lépe spolu

Ahoj! Jmenuji se Lampobot, jsem počítačový program, který pomáhá vytvořit mapu slov. Vím, jak dokonale počítat, ale stále nechápu, jak váš svět funguje. Pomoz mi na to přijít!

Děkuji! Určitě se naučím rozlišovat běžná slova od vysoce specializovaných slov.

Jak pochopitelné a společné je slovo zklamané (sloveso), zklamané:

Synonyma pro slovo "diffuse":

Návrhy se slovem "difúzní":

 • Často se tyreotoxikóza vyskytuje s difúzní toxickou strumou, někdy s nodulárními onemocněními štítné žlázy.
 • Je však známo, že nedostatek jodu hraje roli například ve vývoji difuzního strumu.
 • Ten má zpravidla difúzní charakter, není kombinován s klony a patologickými reflexy.
 • (všechny nabídky)

Co (kdo) je "rozptýlené":

Citáty se slovem "difúzní":

 • Země, řekl, má skořápku; a tato skořápka je postižena onemocněním. Jedna z těchto nemocí se nazývá například: „člověk“.

Zanechat komentář

Volitelné:

Návrhy se slovem "difúzní":

Často se tyreotoxikóza vyskytuje s difúzní toxickou strumou, někdy s nodulárními onemocněními štítné žlázy.

Je však známo, že nedostatek jodu hraje roli například ve vývoji difuzního strumu.

Ten má zpravidla difúzní charakter, není kombinován s klony a patologickými reflexy.

Synonyma pro slovo "diffuse"

Co (kdo) je "difuzní"

Morfologie

Mapa slov a výrazů ruského jazyka

Online tezaurus se schopností vyhledávat asociace, synonyma, kontextové odkazy a příklady vět k slovům a výrazům ruského jazyka.

Základní informace o skloňování podstatných jmen a přídavných jmen, konjugaci sloves a morfemické struktuře slov.

Stránky jsou vybaveny výkonným vyhledávacím systémem s podporou ruské morfologie.

http://kartaslov.ru/%D0%B7%D0% BD% D0% B0% D1% 87% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D0% B5-% D1% 81% D0% BB% D0% BE% D0% B2% D0% B0 /% D0% B4% D0% B8% D1% 84% D1% 84% D1% 83% D0% B7% D0% BD% D1% 8B% D0% B9

DIFFUSED

Slovník Ozhegova. S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedov. 1949-1992.

Podívejte se, co je "DIFFUSE" v jiných slovnících:

rozptýlené - rozptýlené, smíšené Slovník ruských synonym. diffuse adj., počet synonym: 3 • rozmazaný (47) •... Slovník synonym

difuzní - (lat.) 1) fáze. difuzní (o světle); 2) astry Mlhoviny a mraky mezihvězdného prachu a nepravidelně tvarovaných plynů jsou jasné (např. Mlhovina Orion). jsou-li osvětleny blízkými jasnými, velmi horkými hvězdami, nebo tmavé, pokud jsou blízko nich... Slovník cizích slov ruského jazyka

difuzní - (lat. diffundo, difusum spill, distribuovat) rozptýlené, rovnoměrně rozložené, rozlité... Velký lékařský slovník

Difuzní - I adj. 1. Poměr. s podstatným jménem difuze spojená s ní. 2. Výsledná difúze. II adj. Neurčitý, neurčitý, fuzzy. Vysvětlující slovník Ephraim. T. F. Efremová. 2000... Moderní slovník ruského jazyka Ephraim

difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní...

difuzní - difuzní; krátký form zen, sign... Ruský slovník pravopisu

diffuse -... Ruský slovník pravopisu

difuzní - oh, oh. 1. k difúzi. Stav hmoty. D mlhoviny. 2. Kniha. Fuzzy, nejasné, nejisté. Druhý pohled na svět. D. smysl. D. Světlo (rozptýlené světlo)... Encyklopedický slovník

difuzní - oh, oh. 1) difúze D je stav hmoty. D mlhoviny. 2) kniha Fuzzy, nejasné, nejisté. Druhý pohled na svět. Diffu / teplo smysl. Diffu / heat light (rozptýlené světlo)... Slovník mnoha výrazů

difuzní - difúze... Slovník chemických synonym I

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/49098

difuzní

Nový slovník cizích slov - EdwART,, 2009.

Velký slovník cizích slov - nakladatelství IDDK, 2007.

Podívejte se, co je "difúzní" v jiných slovnících:

rozptýlené - rozptýlené, smíšené Slovník ruských synonym. diffuse adj., počet synonym: 3 • rozmazaný (47) •... Slovník synonym

DIFFUSED - DIFFUSED, ay, oh (spec.). Smíšené, výsledkem je difúze. D. světlo (rozptýlené). Slovník Ozhegova. S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedov. 1949 1992... Ozhegov slovník

difuzní - (lat. diffundo, difusum spill, distribuovat) rozptýlené, rovnoměrně rozložené, rozlité... Velký lékařský slovník

Difuzní - I adj. 1. Poměr. s podstatným jménem difuze spojená s ní. 2. Výsledná difúze. II adj. Neurčitý, neurčitý, fuzzy. Vysvětlující slovník Ephraim. T. F. Efremová. 2000... Moderní slovník ruského jazyka Ephraim

difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní...

difuzní - difuzní; krátký form zen, sign... Ruský slovník pravopisu

diffuse -... Ruský slovník pravopisu

difuzní - oh, oh. 1. k difúzi. Stav hmoty. D mlhoviny. 2. Kniha. Fuzzy, nejasné, nejisté. Druhý pohled na svět. D. smysl. D. Světlo (rozptýlené světlo)... Encyklopedický slovník

difuzní - oh, oh. 1) difúze D je stav hmoty. D mlhoviny. 2) kniha Fuzzy, nejasné, nejisté. Druhý pohled na svět. Diffu / teplo smysl. Diffu / heat light (rozptýlené světlo)... Slovník mnoha výrazů

difuzní - difúze... Slovník chemických synonym I

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/44846/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84% D1% 83% D0B7% D0% BD% D1% 8B % D0% B9

difuzní

Rusko-anglický slovník matematických termínů. - Americká matematická společnost. E.D. Louwater. 1990

Podívejte se, co je "difúzní" v jiných slovnících:

rozptýlené - rozptýlené, smíšené Slovník ruských synonym. diffuse adj., počet synonym: 3 • rozmazaný (47) •... Slovník synonym

DIFFUSED - DIFFUSED, ay, oh (spec.). Smíšené, výsledkem je difúze. D. světlo (rozptýlené). Slovník Ozhegova. S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedov. 1949 1992... Ozhegov slovník

difuzní - (lat.) 1) fáze. difuzní (o světle); 2) astry Mlhoviny a mraky mezihvězdného prachu a nepravidelně tvarovaných plynů jsou jasné (např. Mlhovina Orion). jsou-li osvětleny blízkými jasnými, velmi horkými hvězdami, nebo tmavé, pokud jsou blízko nich... Slovník cizích slov ruského jazyka

difuzní - (lat. diffundo, difusum spill, distribuovat) rozptýlené, rovnoměrně rozložené, rozlité... Velký lékařský slovník

Difuzní - I adj. 1. Poměr. s podstatným jménem difuze spojená s ní. 2. Výsledná difúze. II adj. Neurčitý, neurčitý, fuzzy. Vysvětlující slovník Ephraim. T. F. Efremová. 2000... Moderní slovník ruského jazyka Ephraim

difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní, difuzní...

difuzní - difuzní; krátký form zen, sign... Ruský slovník pravopisu

diffuse -... Ruský slovník pravopisu

difuzní - oh, oh. 1. k difúzi. Stav hmoty. D mlhoviny. 2. Kniha. Fuzzy, nejasné, nejisté. Druhý pohled na svět. D. smysl. D. Světlo (rozptýlené světlo)... Encyklopedický slovník

difuzní - oh, oh. 1) difúze D je stav hmoty. D mlhoviny. 2) kniha Fuzzy, nejasné, nejisté. Druhý pohled na svět. Diffu / teplo smysl. Diffu / heat light (rozptýlené světlo)... Slovník mnoha výrazů

difuzní - difúze... Slovník chemických synonym I

http://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_eng_mathematics/2509/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83% D0BB% D0% BD% D1% 8B % D0% B9

Význam slova difúzní

Slovník lékařských termínů

rozptýlené, rovnoměrně rozložené, rozlité.

Jména, jména, fráze a fráze obsahující "difúzní":

Vysvětlující slovník ruského jazyka. S.I.Ozhegov, N.Yu.Svedova.

-th, th (spec.). Smíšené, výsledkem je difúze. D. světlo (rozptýlené).

Nový vysvětlující slovotvorný slovník ruského jazyka, T. F. Efremova.

adj Rozptýlené, vágní.

Encyklopedický slovník, 1998

Jména, jména, fráze a fráze obsahující "difúzní":

Velká sovětská encyklopedie

Jména, jména, fráze a fráze obsahující "difúzní":

Příklady použití slova difúzní v literatuře.

Itsenko-Cushing, akromegálie, difuzní toxický struma, feochromocytom atd.

Nemoci močového systému Amyloidóza ledvin Akutní glomerulonefritida difuzní Chronická glomerulonefritida Fokální glomerulonefritida Akutní pyelonefritida Chronická chronická pyelonefritida Poruchy ledvin Ledvinové selhání Akutní selhání ledvin Chronické onemocnění ledvin Část 5.

Chronická gastritida, difuzní a fokální se zvýšenou, sníženou a normální sekrecí a motoricko-evakuační funkcí žaludku mimo akutní fázi - léčba sanatoria v resortech: úpravou pitné vody - Arzni, Berezovského minerální vody.

Ženy hlásily praktickému lékaři, že chirurgové překročili spinothalamický trakt na levé straně těla, což vedlo ke snížení pravostranné hypeestézie, ale hluboké, difuzní, spontánní bolest přetrvávala.

Streptokoková pyodermatitida, jiná než impetigo, jsou: ecthyma a chronická difuzní streptoderma.

Nakonec, co je vzdělávací systém, ne-li ritualizace řeči, ale definice a stanovení rolí pro mluvené subjekty, ale ústava doktrinální skupiny, přinejmenším difuzní, Jak konečně není distribuce nebo zpronevěra diskurzu s jeho silami a jeho poznáním?

Je to důsledek a projev nemocí ovlivňujících myokard nebo brání jeho práci: nshemichesky srdeční onemocnění a jeho defekty, arteriální hypertenze, difuzní onemocnění plic, myokarditida, kardiomyopatie.

Ginkley je jeden míle polyhedron pohřben v difuzní luminiscence.

Onemocnění jater difuzní charakter v důsledku zánětu podél malých žlučovodů, stagnace žluči v jaterní tkáni.

Brilantní vrstva, jasně viditelná na dlaních a chodidlech, difuzní impregnované proteinovou látkou, která se později promění v konečný produkt keratinizace - protein keratinu.

Často jsou označeny znaky difuzní glomerulonefritida, zvyšuje játra, slezinu, je mírná žloutenka.

Pouze zpočátku, pouze v rané fázi formování dominantního postavení, nebo spíše konstelace center zvýšeného vzrušení, reaguje na difuzní ozáření všech druhů excitačních pulzů je zachycuje.

Klastr Plejád je plný difuzní a lze předpokládat, že tento materiál stále ještě kondenzuje a vede ke vzniku nových hvězd vedle stovek, které v této skupině již existují.

Zvláštní význam má fibrocystická forma, která je klinicky vyjádřena v přítomnosti žen v pozadí difuzní těsní v mléčné žláze různých velikostí nádorových útvarů.

Ve většině případů, nemoc 3-7 roky prochází bez stopy, ale někdy je transformace v difuzní atopická dermatitida, svědění.

Zdroj: Knihovna Maxima Moshkova

Transliterace: difuznyiy
Zpět na přední čte jako: Inuzffid
Difuzi tvoří 9 písmen

http: //xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/%D0% B4% D0% B8% D1% 84% D1% 84% D1% 83% D0% B7% D0% BD% D1% 8B% D0 % B9

Co znamená rozptýlení

Tento výraz, „difúzní a ohniskové změny“, se často objevuje v závěrech ultrazvukových lékařů.

Mnoho čtenářů se mě ptá: co tento výraz znamená? Předtím, než jsem se o takových změnách zmínil, jsem se rozhodl odpovědět na ně.

První otázka s ultrazvukem

Během ultrazvukového vyšetření jakéhokoliv orgánu musí lékař-výzkumník nejprve odpovědět na jednu otázku: normu nebo patologii. To znamená, že se musí pozorně dívat na zkoumaný orgán (játra, ledviny, slezina nebo jakýkoli jiný orgán) a musí nejprve rozhodnout, zda je orgán normální nebo nemocný.

Pokud je orgán normální, je měřen, popsán a vše. Na této studii to končí. Každý ultrazvuk musí být schopen rozlišit zdravý orgán od pacienta. To je jeho první priorita.

Jaký je rozdíl mezi zdravým orgánem a pacientem?

Jak, jak vyřešit tento primární úkol lékaře?

Je to jednoduché. Nemocný orgán se liší od zdravého změnami.

Existuje určitá norma a pokud to uvidíme, pak je orgán zdravý. Pokud lékař při vyšetření zjistí, že se v organu objevilo něco jiného než norma, vidí nějaké změny, pak by měl přemýšlet o onemocnění orgánu.

Poté, co lékař odpověděl na hlavní otázku a rozhodl se, že orgán je nemocný, jsou v něm patologické (ne normální, bolestivé) změny, musí odpovědět na druhou otázku:

Jaké jsou tyto změny - difuzní nebo fokální?

Je třeba okamžitě říci, že takové rozdělení patologie na difuzní a fokální je někdy spíše svévolné, ale stále velmi výhodné v každodenní práci lékařů ultrazvukové diagnostiky.

Difuzní změny jsou změny ovlivňující celé tělo.

Do které části orgánu by se pohled lékaře neotočil, vidí tyto změny. Změní se celá tkáň testovaného orgánu, ne stejná, jako by měla být v normě. A nemůžete vybrat žádnou oblast normální tkáně.

Ohniskové změny se nazývají změny ne všechny tkáně orgánů, ale pouze jednotlivé části

To znamená, že na pozadí naprosto zdravé, normální tkáně, lékař vidí oblasti tkáně, které jsou jasně změněny. Vidí ohniska změny. Tyto změny se proto nazývají fokální. Je to logické Podle mého názoru - úplně!

V následujících článcích budu hovořit o každém konkrétním orgánu a jaké difuzní a fokální změny v něm lze pozorovat ultrazvukem. A teď uvedu jen několik příkladů, jak tuto otázku konečně objasnit.

Příklady difuzních a fokálních změn

První příklad

Zánětlivý proces v játrech.

Když se játra zapálí, co vidí lékař ultrazvuku, jaké změny?

Pokud je celá játra zapálena, onemocnění se nazývá hepatitida a změny budou difúzní. To znamená, že změny ovlivní celou tkáň jater a není možné najít alespoň malou část normální tkáně.

Existuje však zánět, který nemá vliv na celou játra, ale pouze na malou část. Tady mluvíme o zánětlivém infiltrátu jater.

V budoucnu může být takový infiltrát přeměněn na absces, tj. Do dutiny naplněné hnisem. V tomto případě lékař vidí normální játra a proti jeho pozadí lézi, která se liší svými vlastnostmi od normální tkáně.

Druhý příklad

Nejčastěji nádor původně postihuje část těla a lékař vidí patologické zaměření na pozadí normální tkáně jater. To je ohnisková změna.

Existuje však také tzv. Difuzní forma rakoviny, když je postižen celý orgán, a je naprosto nemožné stanovit hranice postižené oblasti. Nelze identifikovat nezměněnou normální tkáň. Jedná se o difúzní změny.

Existují samozřejmě takové nemoci, kdy lékař vidí jak difuzní, tak ohniskové změny. Kromě toho se mění celá tkáň orgánu a na pozadí této tkáně jsou ohniska identifikována s jinými, odlišnými od difúzních změn.

Tyto změny lze pozorovat například u chronické hepatitidy (difúzní změny), na jejímž základě došlo k abscesu nebo metastázám (fokálním změnám).

A teď doktor provádějící studii rozhodl o svém druhém úkolu: určil, jaké změny zjistil v organu - difuzní nebo ohniskové. Co dál?

Asociace změn s onemocněním

A pak bude muset tyto změny zvážit, popsat a dát jim jejich vysvětlení.

To znamená, že by měl vyjádřit svůj předpoklad, pro kterou nemoc jsou takové změny charakteristické.

A to je již poměrně komplikované, někdy jen šperky, které vyžadují pozornost, logické myšlení, zkušenosti a intuici. Proč to říkám?

Protože mnoho změn je charakteristických ne pro jednu nemoc, ale pro několik. Například, stejný absces (purulent focus, dutina naplněná hnisem).

Doktor viděl tuto lézi a teď musí určit svůj charakter. A to není tak snadné! Protože v určitém stadiu vývoje může absces vypadat jako maligní nádor nebo obyčejná cysta.

Obraz, který vidí lékař, je na první pohled naprosto stejný pro tyto, různé nemoci.

Musí však být vyřešena otázka povahy onemocnění, protože pacient musí být léčen a léčba těchto onemocnění je zcela jiná.

Zkušený a pozorný lékař tento problém řeší. A rozhoduje docela snadno. Protože není veden „obrazem“, který vidí, dívá se na celý pacient.

Zajímá ho stav pacienta, jeho stížnosti a pocity.

Pečlivě zkoumá další orgány, cévy, lymfatické uzliny.

On najde komplex, ačkoli sotva znatelný, změna, a toto dá jemu příležitost správně vysvětlit a interpretovat co on viděl.

Samozřejmě není vždy snadné vyřešit některé situace i zkušenému, pozornému a svědomitému lékaři. Ale každý může rozlišit difuzní změny od fokálních změn. Není to těžké. Doufám, že to zvládnete taky!

Předchozí článek - ultrazvuk sleziny.

Následující článek - Difuzní změny v parenchymu jater.

NA ZAČÁTEK ČLÁNKU

Přejděte do seznamu článků v části "Co je..."

Přejděte do seznamu článků v části "Články"

Autor: Tatyana Timchishena

© Všechna práva vyhrazena.

Kopírování článků je povoleno, ale všimněte si, že moje autorství bylo potvrzeno jak v Googlu, tak v Yandexu.

Takže nezapomeňte dát aktivní odkaz na mé stránky! V opačném případě vaše stránky dříve či později (spíše dříve) spadají pod sankce vyhledávačů pro plagiátorství.

Jste prostě vyhodili z hledání a temnota přijde na váš zdroj.

Další stránky autora:

"Promluvme si o onemocnění žlučových kamenů"

"Gallstoneova choroba v otázkách a odpovědích"

"Zdravá výživa pro žlučové kameny"

http://medic-sovet.ru/2017/09/26/chto-znachit-diffuznye/

mas stop.ru

vše o mastopatie

Co je to difuzní mastopatie?

Příčiny difúzních útvarů

Existuje několik faktorů, které mohou způsobit difuzní mastopatie.

1) Dědičná predispozice. Pokud někdo ve vaší rodině byl s tímto onemocněním nebo jinými onemocněními prsu, zejména na ženské mateřské linii, pak okamžitě spadáte do seznamu rizik výskytu této patologie.

2) Velký počet stresů různých etymologií, slabý sexuální život nebo nespokojenost s partnerem, deprese - to vše může vést k poruchám v endokrinním systému.

3) Časté potraty, dysfunkce vaječníků, léčba neplodnosti, odmítnutí kojení nebo krátká doba krmení. Modřiny a poranění prsu také negativně ovlivňují zdraví prsu. Ukončení těhotenství, dokonce i v raných fázích, zvyšuje riziko onemocnění prsu.

4) Negativní stav ekologie, agresivní účinky na tělo. Tento faktor zahrnuje především kouření, pití alkoholu, časté popáleniny slunce v soláriu, na pláži. Také vyvolává rozvoj difuzní mastopatie a znečištění životního prostředí, blízkost vašeho domova nebo pracoviště k průmyslovým zařízením.

Typy difuzní mastopatie

V závislosti na povaze patologie je difuzní mastopatie rozdělena do několika typů:

1) Mastopatie s převahou glandulární složky.

2) Difuzní mastopatie s převahou vláknité složky nebo fibroadenomatózy.

3) Mastopatie s převahou cystické složky.

4) Smíšená fibrocystická forma difuzní mastopatie.

Prevence difuzní mastopatie

V závislosti na obrazu a kvalitě života, pro prevenci nemocí mastopatie, se doporučuje porodit dítě ve věku 21-25 let, kdykoliv je to možné, s plným kojením. Pravidelné návštěvy gynekologa, mamologa - jednou za půl roku. Provádění vlastního vyšetření prsních žláz metodou palpace za účelem odhalení onemocnění difuzní mastopatie v raném období.

Léčba

Hlavními metodami léčby difuzní mastopatie je použití homeopatických přípravků pro normalizaci endokrinního systému, v případě potřeby hormonální terapie. Léčba různých forem difuzní mastopatie musí být doprovázena dynamickým pozorováním ošetřujícího lékaře. Doporučuje se také změnit dietu ve prospěch výrobků s velkým množstvím vlákniny, omezením ve slaných, tukových a uzených potravinách. Normalizovaný příjem tekutin, eliminace nebo minimalizace produktů obsahujících kofein. Při léčbě mastopatie je indikován průběh aplikace sedativ, komplexů vitaminů a minerálů, diuretik.

Líbí se vám tento článek? Přihlaste se k odběru aktualizací webu prostřednictvím RSS nebo zůstaňte naladěni na VKontakte.

Přihlásit se k odběru aktualizací e-mailu:

Řekněte svým přátelům o tomto článku ve vaší oblíbené sociální síti pomocí tlačítek. Děkuji!

http://masstop.ru/chto-takoe-diffuznaja-mastopatija.html

Rozptýlený stav je

Difuzní změny v játrech

Pro léčbu jater naši čtenáři úspěšně použili Leviron Duo Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Játra jsou orgán, který po dlouhou dobu nenaznačuje nemoc. Ve většině případů se při ultrazvukové diagnóze objeví patologie žlázy. Při konfrontaci se záznamem „difuzních změn v játrech“ v lékařském záznamu mnoho pacientů paniku, protože nechápou, co to znamená. DIP (difúzní změny jater) však není diagnózou. Tento záznam označuje různé patologie v orgánu, které vyvolávají podobný stav. Různé studie jim pomohou identifikovat je.

DIPs mohou signalizovat cirhózu, hepatitidu, sklerotizující cholangitidu atd. Hodně záleží na stupni transformace jaterní tkáně. Drobné změny ukazují virové onemocnění. S těžkými abnormalitami hovoříme o závažnějších patologiích, proto je nutné provést důkladnou studii, která určí rozsah poškození žlučové žlázy.

Faktory vyvolávající difuzní změny

Mnoho pacientů s jaterními patologiemi nechápe, co jsou difuzní změny jater. Abychom pochopili, co tento pojem znamená, je nutné se ponořit do anatomie.

Játra jsou velký parenchymální orgán, který se skládá z mnoha hepatocytů (jaterních buněk). Žláza se skládá ze dvou laloků, které jsou odděleny žlučovody a krevními cévami. Jak již bylo zmíněno dříve, DIP není specifické onemocnění, ale důsledek abnormálních procesů probíhajících v těle. Takzvaná změna a zvýšení jaterní tkáně.

Příčiny rozptýlených změn v žláze:

 • Nadměrný příjem alkoholu.
 • Dlouhé kouření.
 • Iracionální jídlo.
 • Multifunkční poruchy v těle, ke kterým dochází v důsledku genových nebo chromozomálních mutací.
 • Dlouhodobé užívání účinných léků nebo antibakteriálních léčiv.
 • Metabolické onemocnění jater.
 • Nemoci virového původu.
 • Autoimunní hepatitida.
 • Cirhóza.
 • Dramatický úbytek hmotnosti nebo přírůstek hmotnosti.

Dospělí i děti podléhají difuzním změnám v důsledku žloutenky, hepatomegálie (zvětšení jater) u některých onemocnění.

DIP signalizuje, že tkáň jater podléhá změnám vyplývajícím z menších onemocnění nebo závažných patologií. Během diagnostiky se doporučuje vyšetřit nejen játra, ale i další orgány gastrointestinálního traktu, aby se určil rozsah poškození žlázy.

Příznaky

Často má DIP vymazaný průběh, tzn. Lze však rozlišovat následující příznaky difuzních změn v játrech:

 • Mírné bolestivé pocity přímo pod žebry.
 • Pocit těžkosti nebo bolesti v předloktí vpravo.
 • Kůže a sliznice jsou natřeny ve žlutém odstínu.

Pokud si pacient všiml podobných příznaků, měli byste navštívit lékaře.

Pro identifikaci stupně difúzních orgánových lézí se provádí ultrazvuk. K odchylkám může dojít nejen během počátečního onemocnění, ale také v důsledku určitých abnormálních extrahepatických změn. Například amyloidóza (poškození jater a dalších orgánů amyloidem). V důsledku toho se změní echostruktura jater. Současně jsou pozorovány následující echografické znaky: hepatomegalie, zvýšená echogenita orgánu s útlumem ve vzdálených oblastech, struktura se stává heterogenní, ultrazvukový obraz má zrnitou strukturu, vytahování cév je vyhlazeno.

Patologie jater a slinivky břišní

Slinivka břišní je nepárový orgán GIT, který nemá dutinu. Mezi tímto orgánem a játry jsou tedy kanály, funkce poruchy jednoho orgánu projevují poruchy jiného.

Difuzní změny v obou orgánech mohou nastat z následujících důvodů:

 • Metabolické poruchy.
 • Cévní patologie.
 • Infekce s akutním nebo chronickým průběhem.

Rozsáhlé poškození jater a slinivky břišní se projevuje zežloutnutím kůže, sliznicí očí, ztmavnutím moči, změnou stolice. Když se objeví funkční porucha žlučové žlázy, svědění kůže. To je způsobeno tím, že hodně krve proniká krví.

Změny tkáně pankreatu v důsledku edému, zánětu, lipomatozu (výskyt četných lipomů v podkožní tkáni). Tento proces se také vyvíjí v důsledku fibrózy na pozadí zánětlivé reakce a metabolických poruch.

Léze jaterního parenchymu

Normálně je parenchymální tkáň homogenní, mírně echogenní strukturou. U difuzních lézí v parenchymu žlázy během ultrazvukového vyšetření v tkáních jsou vidět cévy se žlučovodem, jejichž hustota je zvýšena. Difuzní změny v parenchymu jater mohou být spojeny se závažnými onemocněními nebo mírnými poruchami funkce žlázy. Závažnost edému jaterní tkáně závisí na závažnosti zánětu.

Difuzní změny v jaterní tkáni se mohou vyvinout u pacientů s nadváhou, cirhózou, diabetem, alkoholismem, rakovinou, hepatitidou a cystickými formacemi. Helminty, infekční onemocnění virového původu, špatná výživa se mohou stát provokativními faktory.

Změny v parenchymu orgánu vyvolávají následující příznaky: bolest hlavy, nevolnost, slabost, hořká chuť v ústech, výkyvy nálady.

Změny ve struktuře jater

Difuzní změny ve struktuře jater se mohou vyskytovat nejen při poruchách funkčnosti orgánu, ale i při nemocech spojených s žlázou. Například diabetes ohrožuje poruchy metabolismu proteinů, což vede k usazeninám v játrech.

V tomto případě se hepatomegálie, difuzní zahuštění jater a tkáně hlubokých kuliček stávají heterogenními. Na ultrazvuku, heterogenní struktura jater vypadá jako malé nebo velké oblasti, které mají různé hustoty s abnormálními metabolickými produkty (proteiny, sacharidy).

Difuzní heterogenní léze

Heterogenity ve struktuře orgánu mohou nastat v důsledku obstrukce žlučových cest, změn v pojivové tkáni ve směru zvyšování nebo snižování, hromadění škodlivých látek v hepatocytech.

Difuzní heterogenní struktura jater se projevuje cirhózou, akumulací vápenatých solí, obstrukcí jaterních žil, hepatitidou a metabolickými poruchami u diabetiků nebo lidí s nadváhou. Pak se v játrech objevují hrboly, vyvíjí se fibróza nebo se snižuje síla pojivové tkáně, projevuje se stetóza (mastná hepatóza), více informací o dystrofii jater podle typu tukové hepatózy naleznete zde.

Jak již bylo zmíněno dříve, dochází k patologickým procesům v důsledku chyb ve výživě, nadměrné konzumaci alkoholických nápojů atd.

Po ultrazvuku identifikuje lékař příčinu DIP a stanoví přesnou diagnózu.

Žlázotvorná žláza se zpravidla obnovuje sama, ale pokud se neupraví, dojde k vážnému funkčnímu poškození.

Difuzní poškození jater

V důsledku patologických změn v játrech dochází k orgánové dysfunkci. Nejčastěji se tyto poruchy vyskytují na pozadí onemocnění jater.

Typicky difuzní degenerativní léze vyvolávají hepatitidu. Mírně méně často dochází k těmto změnám po intoxikaci (houbami, solemi a estery kyseliny dusičné atd.), Použitím halotanu (vysoce účinné inhalační činidlo pro anestezii), atofany (léčiva). Také dochází k degeneraci jaterní tkáně v důsledku cirhózy, nevhodného příjmu diuretika, hypnotik nebo sedativ.

Difuzní transformace jaterních kanálků

Žlázotvorná žláza se skládá z laloků, ve kterých procházejí žilní cévy a žlučovody. Hlavním účelem žlučovodů je sběr žluči. Exkrementální kanály procházejí celou žlázou a jejich konce jsou uzavřeny.

DIP ovlivňuje celý orgán, včetně stěn žlučových cest. Stejně jako v ostatních případech dochází k tomuto procesu v důsledku vystavení patogenům, alkoholu, podvýživy atd.

Poškození jater při cholecystitidě

Často dochází k DIP při zánětu žlučníku.

Protrahovaná cholecystitida hrozí dlouhodobým zánětlivým procesem, který se čas od času zhoršuje. Patologie je důsledkem jiného onemocnění. Nejčastěji se cholecystitis vyskytuje na pozadí poruch pohyblivosti žlučových cest nebo vrozených onemocnění.

Hepatomegalie a DIP

Patologie, při které je játra zvětšena, je hepatomegalie. Zpravidla dochází k nárůstu orgánu v důsledku intoxikace toxiny nebo jedy. V tomto případě prakticky celá jaterní tkáň prochází difúzní transformací. Jako výsledek, tělo vyčnívá z pod žebry (v normě, to je dost těžké, aby cítil žlázu). Kromě toho při stlačení pacient cítí bolest, což znamená, že orgán vyžaduje okamžitou terapii.

Difuzně reaktivní léze

Reaktivní jaterní transformace je patologie, která vznikla jako důsledek onemocnění gastrointestinálních orgánů, chronických onemocnění jakýchkoli orgánů, prodlouženého užívání silných léků, například antibakteriálních látek. V rozporu s funkcí žlázotvorné žlázy se vyvíjí reaktivní pankreatitida.

Takový závěr s ultrazvukem umožňuje vyloučit nádory, kameny atd. Navíc může ultrazvuk detekovat fokální léze hustoty tkáně.

Difuzní léze nejsou samostatnou diagnózou, ale důvodem k další diagnóze.

Difuzní fokální transformace

DIP ovlivňuje celou žlučovou žlázu. Během ultrazvukového vyšetření je po celém povrchu pozorováno poškození tkáně. Když difuzní fokální transformace jater ovlivňuje omezené oblasti žlázy, tj. Pomocí ultrazvuku, můžete identifikovat ohniska změny ve zdravé tkáni.

Patologie jater u dětí

U novorozenců je DIP diagnostikována v důsledku vrozených onemocnění. Kromě toho se mohou vyskytnout patologické procesy v důsledku infekčních onemocnění matky během těhotenství, například hepatitidy.

U dětí se DIP vyvíjí po užívání antibakteriálních léčiv. Antibiotika jsou velmi toxická a mají škodlivý vliv na křehké tělo pacientů v mladší věkové skupině.

Pokud máte podezření na DIP u dítěte, je nutné provést důkladnou diagnózu: klinickou analýzu krve a moči. Pokud je to potřeba, lékař předepíše krevní test pro biochemii, odebere buňky z jaterní tkáně nebo provede laparoskopii (terapeutický a diagnostický postup s nízkým dopadem).

Formuláře DIP

Nejběžnější drobné difuzní léze v těle. Vyskytují se v důsledku mírných funkčních poruch jater. Stupeň poškození orgánů lze určit pomocí ultrazvuku a dalších diagnostických metod.

Mírné rozptýlené změny v játrech se vyvíjejí v důsledku intoxikace, špatné výživy, infekcí virového původu atd. Při detekci patologie se doporučuje, aby pacient upravil dietu. Pro virová onemocnění jsou předepsány antivirotika. Pokud je pacient ve vážném stavu, je převezen do nemocnice. Pokud je práce žlázy narušena alkoholickými nápoji nebo syntetickými látkami, provádí se plazmaferéza (čištění krve). V případě mírných difuzních orgánových lézí se doporučuje užívat multivitaminové přípravky ke zvýšení imunity.

Pokud se projeví difuzní změny, pak parenchyma jater dramaticky nabobtná. Podobné změny nastávají na pozadí diabetes mellitus, mastné hepatózy, chronické hepatitidy, cirhózy, rakoviny žlázy. Navíc se zvyšuje pravděpodobnost patologie u helminthiasis, virových onemocnění, podvýživy, alkoholismu. Léčba je předepsána po kompletní diagnóze a identifikaci příčin DIP.

Diagnostické testy

Změnu ve struktuře žlázy lze detekovat ultrazvukem ultrazvukem. Pro určení příčiny patologie se však doporučuje provést další studie: krev, moč, biopsie (odběr vzorků tkáně), laparoskopie, CT (počítačová tomografie).

Ultrazvuk je však považován za nejpřístupnější a nejúčinnější metodu detekce DIP. Během studie musíte věnovat pozornost echografickým znakům. Tímto způsobem lze vyhodnotit rozsah poškození jaterního parenchymu a žlučových cest.

 • Zvýšit hustotu jater.
 • Edema.
 • Zvýšený objem hepatocytů.
 • Heterogenita heterogenity.
 • Akumulace tukových buněk v játrech.
 • Akumulace pojivové tkáně.
 • Náhrada normální jaterní fibrózní tkáně.
 • Akumulace burzovních produktů.
 • Červí díry.
 • Krvácení
 • Atypické vzdělání.

Zóny difúzních změn ve žláze reagují se zvýšenou, sníženou nebo intenzivní echogenitou.

Metody zpracování

K difuznímu onemocnění jater dochází v důsledku zhoršené funkčnosti jater nebo jiných orgánů žlučového systému. Ve skutečnosti, jakákoliv choroba, kterou člověk utrpěl, má negativní vliv na žlázotvornou žlázu, což způsobuje menší nebo střední difuzní léze. V každém případě se léčba difuzních změn v játrech provádí pouze po zjištění příčiny patologických procesů.

Za prvé, pacient musí upravit menu, přestat kouřit, alkoholické nápoje. Pokud se difúzní změny v jaterním parenchymu projeví v důsledku nezdravého životního stylu, měla by následovat dieta č. 5.

Pro léčbu jater naši čtenáři úspěšně použili Leviron Duo Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Jako součást komplexní terapie, můžete použít lidové prostředky: čekanka odvar, švestková šťáva, dýně s medem a bylinné extrakty. Nejčastější léčbou je bodlák mléčný a kořen žaludku. Chcete-li připravit odvar, smíchejte 30 g suchých přísad a nalijte sklenici vroucí vody, po ochlazení se zfiltruje a vezme v dávce, kterou uvedl lékař. Také po dobu 4 týdnů se doporučuje použít 25 ml olivového oleje nebo dýně ráno na lačný žaludek.

Dietní potraviny pomáhají obnovit funkčnost jater a normalizují trávení. Pacient by měl saturovat tělo proteiny, sacharidy v požadované dávce a snížit množství tuku. Doporučuje se jíst teplé jídlo a nápoje. Při dodržování těchto pravidel bude pacient zlepšovat své zdraví a urychlit zotavení.

Dieta číslo 5 zahrnuje následující jídla, jídla a nápoje:

 • medu
 • včerejší pečivo (lepší je černý chléb);
 • bobule a ovoce (ne kyselé odrůdy);
 • čerstvě vymačkané želé;
 • slabý čaj nebo káva s přídavkem netučného mléka;
 • odvar z boků;
 • čerstvá zelenina, ovoce, bobule;
 • zelenina, surová, vařená, dušená nebo pečená;
 • omeleta z bílkovin, vařená vejce natvrdo vařená (ne více než 1 žloutek denně);
 • polévky na bázi zeleninového vývaru nebo libového masa;
 • fermentované mléčné výrobky (s nízkým obsahem tuku);
 • dietní maso (krůtí, telecí, kuřecí, králičí atd.);
 • vařené klobásy.

S DIP by měly být z nabídky vyloučeny následující produkty:

 • Smažená jídla (husa, kachna, ryby, koláče, vejce);
 • játra, ledviny, plíce, mozky atd.;
 • vývar s houbami, mastným masem, rybami;
 • čerstvé pečivo;
 • okroshka;
 • fermentované mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku;
 • mastné, kořeněné jídlo;
 • Uzené a konzervované výrobky;
 • dorty a koláče se smetanou, bonbóny, čokolády, zmrzliny;
 • zelené cibule, špenát, šťovík, ředkvičky, houby;
 • klobása.

Kromě toho byste měli opustit alkohol a silné tonické nápoje (káva, čaj, sladká soda).

Preventivní opatření a prognóza

DIP provokuje různé faktory, aby se jim zabránilo, je nutné pravidelně podstoupit lékařskou prohlídku, nikoli kontakt s toxickými látkami, jíst správně, být fyzicky aktivní, vzdát se špatných návyků. Je důležité léčit nemoci včas, což jim brání stát se chronickými.

Prognóza DIP závisí na příčině, která je provokovala. Pokud se struktura jater změnila v důsledku chyb ve výživě, alkoholismu nebo kouření, prognóza bude příznivá, když člověk změní svůj životní styl.

V ostatních případech záleží na patologii, stupni poškození žlázy a celkovém stavu pacienta.

DIP jsou tedy výsledkem jiných onemocnění nebo špatného životního stylu. Abyste se vyhnuli závažným následkům, musíte být pozorní na své zdraví a poraďte se se svým lékařem, pokud pociťujete charakteristické příznaky. Pouze včasné a řádné zacházení zaručuje obnovu.

Co je jaterní encefalopatie? Symptomy, stadia a léčba

V důsledku rozsáhlého zánětlivého poškození jater se u pacientů rozvine jaterní encefalopatie (PE). Jedná se o onemocnění, při kterém patologické změny v parenchymu vyvolávají dystrofické změny v mozku. Onemocnění je doprovázeno neurologickými a duševními poruchami a představuje vážné ohrožení života pacienta.

Charakteristika nemoci

Při diagnóze jaterní encefalopatie se pacient ptá, co to je? Encefalopatie, jejíž zdrojem jsou jaterní patologie, je komplexem funkčních poruch mozku. Vyvíjejí se na pozadí toxických lézí neuronů způsobených patologickou destrukcí jater.

Onemocnění může nastat s výrazným projevem symptomů nebo v latentní formě, kdy se symptomy objevují postupně jako postup změn.

V procesu vývoje nemoci procházejí mozkové buňky destruktivními změnami a odumírají a tvoří rozsáhlá nekrotická ložiska.

Pro encefalopatii jsou charakteristické následující projevy:

 • snížená inteligence;
 • duševní poruchy;
 • změna osobnosti;
 • abnormality chování;
 • poruchy řeči, zraku, sluchu, hmatu a motoru.

Tyto poruchy jsou spojeny s poškozením nervové sítě centrálního nervového systému. Dystrofické změny mohou také vykazovat endokrinní poruchy.

Mechanismus vývoje patologie

Patogeneze jaterní encefalopatie je endogenní (interní) v přítomnosti akutního selhání jater. Výskyt onemocnění je způsoben expozicí toxinů, které se hromadí v těle.

V procesu vývoje jaterních patologií ztrácí železo schopnost purifikovat krev takových patogenů jako:

 • toxické látky (nahromaděné s léky, těkavé toxiny);
 • produkty metabolické degradace.

Pod vlivem těchto látek se vyvíjejí fokální záněty a fibrózní změny v tkáních parenchymu. To vede ke snížení filtrační a detoxikační funkce jater. Patogeny se hromadí a vstupují do krevního oběhu, postupně otravují tělo.

Při dystrofických procesech v parenchymu je také poškozen oběhový systém. Jak žíly a tepny podstoupí vícenásobné fokální změny, portální hypertenze nastane. Tento stav doprovází křečové žíly a vysoká pravděpodobnost krvácení.

V závislosti na stupni poškození parenchymu může být nekrotické poškození nervových sítí toxiny rychlé nebo chronické.

Encefalopatie je úzce spojena se selháním jater. Čím výraznější nekrotické procesy v parenchymu žlázy, tím více se zvyšuje pravděpodobnost destruktivních procesů v tkáních nervových vláken centrálního nervového systému. V důsledku hromadění toxinů a obstrukovaného průtoku krve dochází k hypoxickému hladovění a otravě buněčných struktur mozku.

To vyvolává nekrotizaci nervových vláken a následně zhoršenou mozkovou aktivitu. Pro poruchy centrálního nervového systému, které mají jaterní etiologii, charakterizované difuzním průběhem s vícenásobnou nekrózou.

Důvody

Porušení funkce jater, vedoucí k selhání jater a encefalopatickým změnám v mozku, se vyskytuje u následujících onemocnění:

 • alkoholické onemocnění jater;
 • otrava drogami, průmyslové toxiny;
 • mastná hepatóza;
 • hepatitida různých etiologií;
 • infekční onemocnění (herpes, syfilis, tuberkulóza);
 • parazitní invaze;
 • žlučové kamenné onemocnění;
 • zánět žlučových cest;
 • intrahepatické abscesy;
 • cirhóza.

Hlavní příčiny neurologických změn v mozku spočívají v masivní smrti hepatocytů. Buněčná cytolýza, která se vyvíjí na pozadí endogenních a exogenních toxických látek, vede k rozvoji selhání jater a spouští smrt neuronů.

Nekróza parenchymu může být způsobena nejen onemocněním jater, ale i průvodními negativními procesy. Buněčná dysfunkce může být důsledkem chirurgického zákroku, proteinové stravy, zakázané ve střevních onemocněních, portosystémového posunu. Ve vzácných případech zůstává zdroj patologie nespecifikován.

Klasifikace a symptomy

V mezinárodním klasifikátoru onemocnění má jaterní encefalopatie kódy ICD 10 G92, K72, K72.0, K72.1, K72.9. K určení závažnosti a diferenciace stadia onemocnění existuje lékařská klasifikace patologie.

Fáze

Fáze PE jsou dynamickým ukazatelem a jsou určeny klinickým obrazem onemocnění. Podle klasifikace Herber a Schomerus, přijaté v roce 2000, existují dvě fáze jaterní encefalopatie.

Latentní fáze

Počáteční fáze neurologických změn probíhá v latentní formě. Vzhledem k tomu, že symptomy neposkytují výrazný klinický obraz, je v této fázi poměrně obtížné odlišit patologii.

Hlavními znaky latentní fáze jsou poruchy spánku a únava. Pacienti měli konstantní ospalost a změny ve fázích spánku (denní spánek, noční bdění). V počátečním stadiu encefalopatie je apatie, snížená pohyblivost a pevný pohled.

Klinické stádium

V této fázi jsou jasně viditelné symptomy charakteristické pro neurologické změny. Klinická fáze je rozdělena do čtyř fází, jako je růst dystrofických procesů.

Tabulka uvádí fáze a příznaky charakteristické pro ně:

V závislosti na intenzitě procesu se mohou stádia onemocnění překrývat nebo vykazovat odlišné symptomy. Doba toku různých fází závisí na rychlosti vývoje zánětlivého procesu v játrech.

Pro prevenci a léčbu onemocnění jater naši čtenáři úspěšně používají účinný lék...

Formuláře

Jaterní encefalopatie má různé klinické formy. Rozlišují se podle povahy průběhu onemocnění a závažnosti dystrofických procesů.

Existují následující typy:

 1. Opakující se PE. Vyskytuje se s cirhózou v důsledku porážky portální žíly. Krev začíná cirkulovat přes kolaterální cévy, kde neprochází antitoxickou filtrací. Patogeny nejsou zcela odstraněny z krevního oběhu, což vede k poškození nervových vláken. V závislosti na množství toxinů se symptomy zvyšují nebo snižují. Tato forma onemocnění je reverzibilní v počátečním stadiu vývoje, pokud pacient dostává včasnou a správnou léčbu základní patologie.
 2. Chronická PE. To se vyvíjí dlouho, souběžně s pokračující hlavní patologií. Symptomatologie se neustále zvyšuje se zachováním negativní dynamiky.

Při absenci adekvátní lékařské péče se vyvíjí akutní jaterní porucha (těžké jaterní selhání). Tento stav je pozorován v terminálním stadiu cirhózy. Úplné porušení funkčnosti jater je doprovázeno těžkou encefalopatií, která končí bezvědomím.

V poslední fázi cirhózy je encefalopatie nevratná a v 80% případů je smrtelná.

Diagnostická opatření

Příznaky toxického poškození mozku u patologických stavů jater neposkytují jasný klinický obraz, zejména v počáteční fázi. Symptomy jsou často zaměňovány s chronickou únavou nebo neurologickými onemocněními.

V procesu průzkumu byla použita diferenciální diagnostika. To vám umožní specifikovat povahu a zdroj nemoci. Stanovení diagnózy vyžaduje několik činností.

Krevní test

Určete koncentraci amoniaku, který působí jako hlavní toxin, který poškozuje nervová vlákna. Normální hladina amoniaku je 11-55 mmol / l. Při překročení prahové hodnoty je diagnostikována encefalopatie. Přebytek 2 krát vede ke kómě.

Výzkum hardwaru

K posouzení aktivity mozku a určení závažnosti destruktivních změn použijte následující typy studií:

 1. EEG (elektroencefalografie). Snížení aktivity rytmu mozkových vln indikuje přítomnost změn v mozkové kůře a hemisférách.
 2. VP (měření evokovaných potenciálů mozku). Metoda umožňuje odhadnout rychlost neuronové odezvy na aplikovaný podnět. Pomalá odezva (pokles amplitudy) umožňuje posoudit míru porušení mozkové aktivity.
 3. MRS (MR spektroskopie). Používá se k přesnějšímu posouzení stavu mozku. Vysoká citlivost studie umožňuje určit intenzitu mozku a nastavit hladinu ATP.

Magnetická rezonanční spektroskopie se v diagnostice používá jen zřídka, protože náklady na výzkum jsou poměrně vysoké. Jako další opatření se používá MRI a dopplerovské sonografie.

Speciální zkoušky

Mentální stav pacienta s podezřením na jaterní encefalopatii je hodnocen pomocí testů. Závažnost onemocnění je dána měřítkem West Haven. Test určuje stav motorických a řečových funkcí, úroveň mentálních změn a změn chování. Proveďte také slepý pokus "tužkový papír", numerický test Reitan a testovací bludiště.

Podle výsledků diagnostických opatření je předepsána komplexní léčba. PE terapie by měla být prováděna souběžně s léčbou aplikovanou na základní patologii jater.

Léčba

Progresivní dysfunkční jaterní onemocnění nevyhnutelně vedou k rozvoji encefalopatie. Terapeutická opatření umožňují oddálit výskyt mozkových poruch a umožňují zvrátit již projevené změny.

Pokud jsou symptomy včas diferencované a léčba je v souladu s pacientovým stavem, negativní účinky PE mohou být minimalizovány.

Tabulka ukazuje léky, které se používají k potlačení provokujícího faktoru a obnovení poškozených oblastí mozku:

Komplexní aminokyseliny BCAA

Aminalon (vhodný pro děti)

Kromě léků je nutné podporovat tělo pomocnými metodami. Pro snížení pravděpodobnosti vzniku PE a zlepšení stavu jater je nutná správná výživa. Vhodnou dietu zvolí ošetřující lékař v závislosti na závažnosti základní patologie. Doporučené dietní programy jsou tabulky č. 5 a č. 7.

V akutním stádiu jaterní encefalopatie se mohou vyskytnout nouzové stavy, které jsou nebezpečné pro život pacienta (křeče, ztráta vědomí, precoma). V takových případech pacient potřebuje pohotovostní péči, kterou by měli zajistit odborníci v nemocnici.

Prognóza života

Jaká je pravděpodobnost rozvoje poslední etapy PE, kolik snižuje kvalita života a jak dlouho žijí? Prognóza jaterní encefalopatie, která se vyvíjí v jaterní cirhóze, je zklamáním. Pokud se ve stadiu kompenzace základního onemocnění PE sníží kvalita života, pak v terminálním stadiu cirhózy je encefalopatie nevratná.

Při akutním selhání jater je pravděpodobnost úmrtí v důsledku rozvoje encefalopatické kómy až do 50% při nouzové péči a 98% bez lékařského zásahu. Statistiky ukazují, že úmrtnost pacientů v posledním stadiu encefalopatie je 80%.

Poruchy mozkové aktivity spojené s onemocněním jater se mohou stát nevratnými při absenci lékařské péče. Pokud je pacientovi diagnostikováno onemocnění jater, je nutné neustálé sledování aktivity mozku, aby se včas zabránilo destruktivním změnám. V počátečních stadiích encefalopatie snižuje kvalitu života a v pozdějších fázích vede ke zničení osobnosti a smrti pacienta.

STABILIN je speciální suspenze používaná k regulaci metabolických procesů a obnovení regenerace a funkcí jaterních buněk...

 1. Fokální léze v játrech - co to je?
 2. Symptomy a léčba akutního a chronického selhání jater
 3. Jak kouření ovlivňuje kuřácké játra? Poškození cigaret a nikotinu pro játra
 4. Co je játra VNG? Symptomy a léčba nodulární fokální hyperplazie
 • Domů
 • Novinky
 • Obnova jater po chemoterapii

Obnova jater po chemoterapii

Hlavním orgánem, který je zodpovědný za odstraňování těžkých prvků, škodlivých látek a toxinů z lidského těla, jsou játra, která představují maximální zátěž během chemoterapie. Po chemoterapii, které způsobují toxické poškození jater a narušují jeho fungování, tělo potřebuje obnovit poškozené buňky a očistit.

Obnovení normálního výkonu jater po chemoterapii může být následujícími způsoby:

1. Upravte dietu. Po průběhu chemoterapie je třeba, aby pacienti přehodnotili svou stravu a dodržovali speciální vyváženou stravu. Je nutné zcela vyloučit použití mastných, smažených a kořenitých jídel, stejně jako mastných mas a ryb, uzeného masa, okurek, okurek, alkoholických a sycených nápojů. Doporučuje se jíst vegetariánské a mléčné polévky, zelná polévka, nízkotučné odrůdy vařených ryb (treska, štika, kapr, navaga) a maso (krůta, kuře, hovězí maso, jazyk).

Non-akutní sýry, nízkotučné tvaroh, sezónní ovoce, zralé bobule, sušené meruňky, švestky, otruby, boky bujónu jsou velmi užitečné pro játra jako denní použití. Tyto produkty se skládají z antikarcinogenních sloučenin, které přispívají k odstranění toxinů, což příznivě ovlivňuje celkové posílení organismu.

Jíst by mělo být v teplé formě, ne přehřátí. Po jídle se nedoporučuje užívat si lhaní po dobu dvou hodin.

2. Provádět protidrogovou terapii. Po podstoupení chemoterapie jsou onkologům předepsány léky na obnovu jater. Nejběžnější léčbou je použití antihypoxantů, steroidních a nesteroidních protizánětlivých léčiv. Kromě toho byste měli jíst léky proti bolesti, hepatoprotektory, stejně jako vitamíny a antioxidanty. Tyto léky mají pozitivní vliv na stav jater a organismu jako celku a jsou přijímány v určitém pořadí, v závislosti na přítomnosti kontraindikací a zdravotního stavu osoby.

Pro účinnou regeneraci jater je tedy nutné jíst správně a užívat léky, které podporují funkčnost tohoto orgánu. Koneckonců, zotavení po chemoterapii je složitý a zdlouhavý proces.

Viz také: Vliv léků na játra, antibiotika a játra, Hepatoprotektory, Jak léčit játra

http://gepatit.lechenie-pechen.ru/lechenie/diffuznoe-sostoyanie-eto/

Publikace Pankreatitida