Umístění orgánů u lidí (foto). Lidské vnitřní orgány: rozvržení

Vědět, struktura a umístění vnitřních orgánů je nesmírně důležité. I když tuto problematiku důkladně nezkoumáte, pak alespoň povrchní pochopení toho, kde a jak se tento orgán nachází, pomůže rychleji se orientovat v případě bolesti a zároveň správně reagovat. Mezi vnitřními orgány jsou orgány hrudní a pánevní dutiny a orgány lidské břišní dutiny. Jejich umístění, diagramy a obecné informace jsou uvedeny v tomto článku.

Orgány

Lidské tělo je složitý mechanismus, který se skládá z velkého množství buněk, které tvoří tkáně. Od jejich oddělených skupin, orgány jsou získány, který být obyčejně nazvaný vnitřní, protože umístění orgánů v osobě je uvnitř.

Mnoho z nich je známo téměř každému. A ve většině případů, i když někde není nemocný, lidé zpravidla nemyslí na to, co je uvnitř. Nicméně, i když uspořádání lidských orgánů je známo jen povrchně, v případě nemoci, tyto znalosti značně zjednoduší vysvětlení pro lékaře. Také doporučení z nich se stanou srozumitelnějšími.

Orgánový systém a přístroje

Pojem systém znamená specifickou skupinu orgánů, které mají anatomický a embryologický vztah, stejně jako vykonávají jednu funkci.

Zařízení, jehož orgány jsou úzce propojeny, nemá v systému žádný vztah.

Splanchnologie

Studium a uspořádání orgánů u lidí jsou považovány za anatomii ve speciální sekci zvané splanchnologie, studium vnitřností. Jedná se o struktury, které jsou v tělních dutinách.

Především se jedná o orgány lidské břišní dutiny, které se podílejí na trávení, jejichž umístění je následující.

Další je močový, močový a pohlavní systém. Tato sekce také studuje endokrinní žlázy umístěné vedle těchto systémů.

Vnitřní orgány také zahrnují mozek. Hlava se nachází v lebce a páteřním kanálu v páteřním kanálu. V rámci uvažované sekce však tyto struktury nejsou studovány.

Všechny orgány se objevují ve formě systémů, které fungují s plnou interakcí s celým organismem. Existují dýchací, močové, trávicí, endokrinní, reprodukční, nervové a jiné systémy.

Umístění orgánů u lidí

Jsou v několika definovaných dutinách.

Takže v hrudníku, který se nachází uvnitř hranic hrudníku a horní bránice, jsou tři další. Je to pelikant se srdcem a dvěma pleurálními oběma stranami s plícemi.

V dutině břišní jsou ledviny, žaludek, většina střev, jater, slinivky břišní a dalších orgánů. Je to trup umístěný pod membránou. Zahrnuje dutiny břišní a pánevní.

Břišní je rozdělena do retroperitoneálního prostoru a peritoneální dutiny. Pánev obsahuje vylučovací a reprodukční systém.

Pro bližší pochopení polohy lidských orgánů slouží níže uvedená fotografie jako doplněk k výše uvedenému. Na jedné straně jsou dutiny a na druhé hlavní orgány, které jsou v nich.

Struktura a uspořádání lidských orgánů

Jsou uspořádány do dvou kategorií: duté nebo trubicové (například střeva nebo žaludek) a parenchymální nebo husté (například pankreat nebo játra).

První z nich má několik vrstev, které se také nazývají skořápky. Uvnitř je lemovaná sliznice, která hraje především ochrannou funkci. Většina orgánů na něm má záhyby s výběžky a zářezy. Existují však také zcela hladké sliznice.

Dále přichází submukóza, která se skládá z pojivové tkáně a je mobilní.

Vedle nich je svalová vrstva s kruhovými a podélnými vrstvami oddělenými pojivovou tkání.

Na lidském těle jsou hladké a pruhované svaly. Hladké - převládají v dýchacích cestách, močových orgánech. V zažívací trubici se v horní a dolní části nacházejí pruhované svaly.

V některých skupinách orgánů existuje další obálka, ve které projdou cévy a nervy.

Všechny složky trávicího systému a plic mají serózní membránu, kterou tvoří pojivová tkáň. Je hladký, díky čemuž je křečovitě mírně klouzající.

Parenchymální orgány, na rozdíl od předchozích, nemají dutinu. Obsahují funkční (parenchyma) a vazivovou (stromovou) tkáň. Buňky provádějící hlavní úkoly tvoří parenchymu a měkká kostra orgánu je tvořena stromatou.

Mužské a ženské orgány

S výjimkou genitálu je umístění lidských orgánů - mužů i žen - stejné. V ženském těle jsou například vagina, děloha a vaječníky. U samce - prostaty, semenných váčků a tak dále.

Kromě toho jsou samčí orgány zpravidla větší než samčí orgány a váží více. Ačkoliv je to samozřejmě i naopak, když jsou ženy velké formy a muži jsou malí.

Rozměry a funkce

Vzhledem k tomu, že umístění lidských orgánů má své vlastní charakteristiky a velikost. Například, nadledviny jsou rozlišovány od malých, a střeva od velkých.

Jak je známo z anatomie a ukazuje umístění fotografií lidských orgánů, jak je uvedeno výše, celková hmotnost vnitřností může být asi dvacet procent celkové tělesné hmotnosti.

V přítomnosti různých nemocí může velikost a hmotnost klesat i zvyšovat.

Funkce orgánů jsou odlišné, ale vzájemně úzce souvisí. Mohou být srovnávány s hudebníky hrajícími své nástroje pod kontrolou dirigenta - mozku. Nepotřebných hudebníků v orchestru se nestane. Také v lidském těle není jediná nadbytečná struktura a systém.

Například v důsledku dýchání, zažívacího a vylučovacího systému dochází k výměně mezi vnějším prostředím a tělem. Reprodukční orgány poskytují reprodukci.

Všechny tyto systémy jsou životně důležité.

Systémy a přístroje

Zvažte společné rysy jednotlivých systémů.

Kostra je pohybový aparát, který zahrnuje všechny kosti, šlachy, klouby a somatické svaly. Ovlivňuje jak podíl těla, tak pohyb a pohyb.

Umístění orgánů v lidském kardiovaskulárním systému zajišťuje pohyb krve žíly a tepnami, nasycení buněk kyslíkem a živinami na jedné straně a odstranění oxidu uhličitého z jiných látek z těla na straně druhé. Hlavním orgánem je srdce, které neustále pumpuje krev do cév.

Lymfatický systém se skládá z cév, kapilár, kanálků, kmenů a uzlů. Pod nízkotlakou lymfou se pohybuje trubicemi, což zajišťuje odběr odpadu.

Všechny lidské vnitřní orgány, jejichž uspořádání je uvedeno níže, jsou regulovány nervovým systémem, který se skládá z centrálních a periferních částí. Hlavní zahrnuje míchu a mozek. Periferie se skládá z nervů, plexusů, kořenů, ganglií a nervových zakončení.

Funkce systému jsou vegetativní (zodpovědné za přenos impulsů) a somatické (spojení mozku s kůží a IDP).

Smyslový systém hraje hlavní roli při stanovení reakce na vnější podněty a změny. Zahrnuje nos, jazyk, uši, oči a kůži. Jeho výskyt je výsledkem nervového systému.

Endokrinní systém spolu s nervovým systémem reguluje vnitřní reakce a pocity prostředí. Právě z její práce závisí emoce, duševní aktivita, vývoj, růst, puberta.

Hlavní orgány v ní jsou štítná žláza a slinivka, varlata nebo vaječníky, nadledvinky, epifýza, hypofýza a brzlík.

Reprodukční systém je zodpovědný za reprodukci.

Močový systém je zcela v pánevní dutině. Stejně jako předchozí se liší podle pohlaví. Potřeba systému spočívá v odstranění toxických a cizích látek, přebytku různých látek močí. Močový systém se skládá z ledvin, močové trubice, močovodů a močového měchýře.

Trávicí systém je vnitřní orgán osoby umístěné v dutině břišní. Jejich uspořádání je následující:

Jeho funkcí, logicky odvozenou od názvu, je extrahovat a dodávat živiny do buněk. Umístění lidských břišních orgánů dává obecnou představu o zažívacím procesu. Skládá se z mechanického a chemického zpracování potravin, absorpce, štěpení a vylučování odpadů z těla.

Dýchací systém se skládá z horní (nosohltanové) a dolní (hrtanové, průduškové a průdušní) oddělení.

Imunitní systém je obrana těla proti nádorům a patogenům. Skládá se z brzlíku, lymfoidní tkáně, sleziny a lymfatických uzlin.

Kůže chrání tělo před teplotními extrémy, sušením, poškozením a pronikáním patogenů a toxinů do něj. Skládá se z kůže, nehtů, vlasů, mazových a potních žláz.

Vnitřní orgány - základ života

Můžeme říci, že jsou základem života. Je těžké žít bez dolních nebo horních končetin, ale přesto je to možné. Ale bez srdce nebo jater nemůže člověk vůbec žít.

Existují tedy orgány, které jsou životně důležité, a pokud existují ti, bez nichž je život obtížný, je to přesto možné.

Některé z prvních komponent mají zároveň párovou strukturu a bez jedné z nich se celá funkce přenáší na zbytek (například ledviny).

Některé struktury se mohou regenerovat (to se týká jater).

Příroda obdařila lidské tělo komplexním systémem, k němuž musí pečlivě zacházet a udržovat to, co mu bylo dáno v určeném čase.

Mnoho lidí zanedbává nejzákladnější věci, které mohou udržet tělo v pořádku. Kvůli tomu je předčasně v rozpadu. Objevují se nemoci a člověk umírá, když neudělal všechny věci, které měl udělat.

http://www.syl.ru/article/208529/new_raspolojenie-organov-u-cheloveka-foto-vnutrennie-organyi-cheloveka-shema-raspolojeniya

Umístění lidských vnitřních orgánů

Orgány našeho těla mají svou strukturu a umístění. Znalost umístění tohoto orgánu vám pomůže pochopit, co je vaše bolest. A pak jděte k příslušnému lékaři pro řešení zdravotních problémů. Všechny systémy našeho těla jsou silně propojeny. Abychom pochopili, co a kde se nachází, naše programy vám pomohou. S nimi bude umístění vnitřních orgánů člověka dlouho zůstat ve vaší paměti.

Tři dutiny těla

Lidské tělo může být rozděleno do tří dutin - hrudní, břišní a pánevní. Hrudník z břišní dutiny odděluje membránu. Jedná se o speciální sval, který rozšiřuje plíce. Studium vnitřních orgánů obvykle začíná shora dolů. A první orgán na této cestě je štítná žláza. Nachází se v oblasti krku pod Adamovým jablkem. Ale umístění jeho lokalizace nelze nazvat permanentní, protože může změnit svou velikost. Existují také případy jeho opomenutí.

Hrudníková dutina

Mezi orgány hrudní dutiny patří srdce, plíce, průdušky a brzlík. Každý z nich má své vlastní umístění a funkce. Níže jsou uvedeny uvedené orgány.

Srdce

Srdce je hlavním prvkem kardiovaskulárního systému. Jeho činnost zajišťuje pohyb krve v cévách. Místo tohoto orgánu je za žebry nad bránicí. Srdce je umístěno mezi plícemi, ale jeho poloha vzhledem ke středové linii těla je asymetrická. Dvě třetiny orgánu jsou na levé straně a jedna třetina vpravo. Je pozoruhodné, že tvar srdce u lidí není stejný. Ovlivňuje pohlaví, věk, postavu, životní styl, zdraví atd.

Plíce

Studujeme-li polohu vnitřních systémů a orgánů člověka, obrátíme se na plíce. Jejich hlavním úkolem je regulace dýchacího ústrojí. Prakticky vyplňují celou hrudní dutinu, která se nachází blíže k zadní části. Plíce mohou měnit svou velikost v závislosti na fázích našeho dýchání. Jejich tvar připomíná komolý kužel. Horní část plic je nasměrována na supraclavikulární fossu. Jejich spodní část spočívá na kopulovité membráně.

Bronchi

Průdušky jsou velmi podobné větvím stromů. Jsou umístěny uvnitř plic. Tam viděl varhany a tvoří bronchiální strom. Levý bronchus se liší od pravého v tom, že je delší, tenčí a také méně vertikálně. Tento orgán je také rozdělen do objednávek:

 • 1. řád - lobar extrapulmonální bronchy;
 • 2. řádu - segmentové extrapulmonální bronchy;
 • 3-5 řádu - segmentové a subsegmentální intrapulmonální bronchy;
 • 6-15 řád - malé intrapulmonální bronchy.

Thymus žláza

V horní části hrudníku je brzlík. Dostal název pro vzhled, který připomíná vidličku se dvěma hroty. Po dlouhou dobu tělo zůstalo tajemné a špatně pochopené. Ale teď lékaři zjistili, že tato žláza je zodpovědná za imunitní systém těla.

Břišní dutina

Následující orgány jsou umístěny v břišní dutině:

 • Žaludek
 • Slinivka břišní,
 • Játra
 • Žlučník,
 • Slezina,
 • Střevo
 • Ledviny,
 • Nadledvinky.

Žaludek

Umístění žaludku je vlevo pod membránou. Orgán má tvar sáčku. Jeho struktura usnadňuje změnu velikosti, protože plnost těla se neustále mění. Žaludek akumuluje potravu a vytváří počáteční trávení. Žaludeční šťáva mu pomáhá zvládnout úkol.

Slinivka břišní

Dále se nachází slinivka břišní. Nachází se za spodní částí žaludku. Jeho funkce zahrnují zajištění výměny tuků, bílkovin a sacharidů. Jedná se o velmi velkou žlázu s funkcí vnitřní a vnější sekrece.

Játra

Játra se nachází vpravo nahoře, těsně pod membránou. Je to velmi důležité tělo očistit tělo. Skládá se ze dvou laloků - vlevo a vpravo. Ten pravý je mnohem větší než levý. Játra neutralizují cizorodé látky, které vstupují do těla trávicím systémem. Poskytuje příjem glukózy, reguluje metabolismus lipidů a provádí mnoho užitečných funkcí.

Žlučník

Žlučník se nachází ve spodní části jater. Přesněji v pravé podélné drážce. Žlučník má podobu sáčku, jehož velikost je srovnatelná s kuřecím vejcem. Orgán je naplněn žlučem, který jde přímo z jater a podílí se na celkovém zažívacím procesu. V močovém měchýři se žluč koncentruje a pohybuje se dále do dvanácterníku.

Slezina

Za žaludkem je v levé horní části břišní dutiny slezina. Ve tvaru vypadá jako prodloužená polokoule. Tělo je zodpovědné za imunitní systém a plní také funkci tvorby krve. Také slezina využívá vadné krevní buňky.

Střevo

Střevo se nachází ve spodní části břišní dutiny pod žaludkem. Je to dlouhá skládaná trubka. Začíná tenkým střevem, které pak přechází do tuku. Střevo tlustého střeva zase končí řitním otvorem. 70% imunitních buněk je umístěno přesně ve střevě, takže celkový zdravotní stav člověka závisí na jeho dobrém fungování.

Ledviny

Ledviny jsou spárovaným vnitřním orgánem osoby. Jejich tvar připomíná fazole. Tyto orgány jsou zapojeny do urogenitálního systému. Jejich lokalizace - bederní oblast, po stranách, za stěnou křídla peritoneum. Velikost pravé ledviny je zpravidla menší než velikost levé. Mezi hlavní funkce ledvin patří tvorba a vylučování moči.

Nadledvinky

Orgán dostal své jméno právě díky své poloze. Nadledviny jsou umístěny přímo na horní části ledvin. Jsou párové žlázy endokrinního systému. Mezi jejich funkce patří regulace metabolismu, adaptace na stresové situace atd.

Orgány velké a malé pánve

U žen a mužů je struktura pánve odlišná. Existuje jeden velký společný orgán - močový měchýř. Nachází se ve spodní části pánve. Je duté tělo, které akumuluje moč. Bublina hraje jednu z hlavních rolí v močovém systému.

Pánevní orgány u žen

Mezi ženské pánevní orgány patří:

 • Vagine Během porodu vykonává funkci porodního kanálu. Uvnitř vagina má mnoho záhybů, to je pokryto sliznicí. Tato struktura umožňuje tělu silně se protáhnout, což zjednodušuje narození dítěte na světě.
 • Ovarie Vaječníky jsou párovaný orgán, který se nachází na bocích ve velmi dolním břiše ženy. Tvar sáčků se podobá, uvnitř obsahují vejce. Ve vaječnících se produkují ženské pohlavní hormony, progesteron a estrogen.
 • Děloha. Nachází se ve středu pánve, připomíná hrušku. Jeho účelem je nést ovoce. Stěny dělohy se skládají z mnoha svalů, které rostou s plodem. Během porodu se začnou prudce stahovat, tlačí dítě do porodního kanálu.
 • Děložní trubice. Jeden konec je spojen s dělohou, druhý s vaječníky. Trubice vajíčka se přesunou do dělohy.
 • Cervix. Je to spodní část dělohy, která připojuje svou dutinu k vagíně. Během těhotenství, děložní čípek bezpečně zavře vstup do dělohy, v době narození, to se otevře.

Pánevní orgány u mužů

Mezi mužské pánevní orgány patří:

 • Žláza prostaty. Nachází se pod močovým měchýřem. Obě žlázy procházejí oběma žlázami a začíná močová trubice. Funkce prostaty zahrnuje vylučování speciálního tajemství do spermií.
 • Semenové bubliny. Jsou spárované tělo. Nachází se za a za močovým měchýřem, stejně jako na vrcholu prostaty. Semenné váčky produkují fruktózu, což je velmi důležité pro udržení správné kvality spermií.
 • Varlata Uvnitř šourku. Oni produkují testosteron (mužský pohlavní hormon), stejně jako spermie.

Závěr

Znát umístění našich vnitřních orgánů je pro nás mnohem snazší pochopit, co je zdrojem bolesti. Při vyšetření můžeme poskytnout přesnější informace o naší bolesti. A to zase urychlí formulaci přesné diagnózy. Díky včasné identifikaci problému je snazší a rychlejší řešení.

http://womanvip.ru/raspolozhenie-vnutrennih-organov-cheloveka-anatomija-i-raspolozhenie-vnutrennih-organov-so-shemami-i-fotografijami/

Lidská anatomie: co je uvnitř a kde se nacházejí orgány

Anatomie je předmětem studia nejen lékaři. Zdravý zájem o tuto problematiku vzniká snad v každé osobě: kde je slepá stěna, co mravenčí na jedné nebo druhé straně, nebo proč je nemocný během těhotenství. Schéma umístění částí těla uvnitř těla, dokonce i s povrchními znalostmi, může pomoci s lékařem vysvětlit telefonicky, poslechnout si doporučení a pomoci postiženému před příchodem sanitky. Pro vizuální porozumění je třeba zvážit fotografie a obrazy struktury lidského těla.

Co se nachází v centru města

Ve středu břišní oblasti je slinivka, tenké střevo, děloha a močový měchýř.

Anatomie centrálních orgánů je následující: od hltanu pochází hrtan a jícen. Umístění hrtanu, což je horní část průdušnice, je určeno vnějším vydutím v oblasti hrdla. Toto místo je populárně nazvané "Adamovo jablko." Obsahuje hlasivky.

Na krku, na jeho přední straně, můžete cítit štítnou žlázu. Je umístěna tak, že obklopuje obě strany průdušnice, která je na konci rozdělena na dvě průdušky. Jícen prochází středem lidské hrudi a vede k žaludku z hltanu.

Ve středu oblasti břicha jsou:

 • Slinivka břišní (okamžitě pod žaludkem, ale mírně posunutá z ní do středu).
 • Tenké střevo. Tato svalová trubice spojuje žaludek s tlustým střevem a je složena uvnitř dutiny s "smyčkami", protože orgán může být až šest metrů dlouhý.
 • Děloha (u žen). Nachází se v oblasti pánve, horizontálně - mezi močovým měchýřem a konečníkem.
 • Močový měchýř. Umístění tohoto vaku je dolní břišní dutina, pod uretery, nad močovou trubicí.

Co je správné a co zbývá?

Na levé straně osoby jsou takové části těla:

Je to za plícemi, tedy za nimi. Ve skutečnosti je pozice tohoto těla vlevo podmíněna. Je správnější říci, že je nakloněna dozadu a doleva, protože malá část srdce zachycuje pravou stranu hrudníku. Lidská anatomie zná případy vysídlení srdce doprava, ale to se týkalo výjimečných jevů „zrcadlového“ uspořádání všech vnitřních orgánů člověka.

Nachází se bezprostředně pod jícnem, ale ne ve středu, ale posunutý na levou hypochondrium, v horním prostoru břišní dutiny. V klidu, orgán je 15 - 20 cm na délku, jak žaludek je naplněn jídlem, to je vytaženo a stiskne na slinivce dole, také jak na bránici shora.

Malý orgán, připomínající zvětšený bean ve tvaru a velikosti, se nachází na levé straně břišní dutiny, vedle žaludku.

Je považován za největší lidský orgán. Jeho místo je pod "úkrytem" bránice, v podkožní části břišní dutiny.

Hruškovitý orgán s velmi tenkými stěnami se nachází přímo pod játry.

Jedná se o červovitý proces velkého "slepého" střeva, který se nachází v blízkosti pravé stěny břišní dutiny. Někdy se tento orgán zapálí u lidí - pak mluví o apendicitidě. Proto je chirurgicky odstraněn často u dospělého.

Párové orgány

Na obou stranách centra jsou párované orgány: plíce a průdušky

Jsou umístěny symetricky po obou stranách středu. Adenoidy jsou umístěny v horní zadní stěně hltanu za nosem. Palatinové mandle - za jazykem, na obou stranách hltanu. Příštítná tělíska - za štítnou žlázou (jsou již 4).

V hrudi jsou:

 1. Lehká Nachází se za žebry, které je chrání komplexně.
 2. Bronchi. Nachází se mezi plícemi a je spojnicí mezi nimi a průdušnicí.

Za vnější stranou hrudníku jsou na obou stranách prsní žlázy. Jsou mezi 3 a 7 žebry u žen i mužů. U mužů jsou mléčné žlázy prakticky nevyvinuté.

Břišní orgány:

 • Ledviny. Nachází se v blízkosti zadní stěny dutiny, v bederní oblasti. Levá ledvina je obvykle jeden obratle vyšší než pravý.
 • Nadledvinky. Název sám o sobě označuje umístění - v horní části ledvin.
 • Ureters To jsou dvě zkumavky, které spojují ledviny a močový měchýř.

U žen v pozici

Jak změnit vnitřní orgány během těhotenství? V této době je tělo aktivně přestavováno tak, aby poskytovalo plodu všechny nezbytné podmínky pro jeho rozvoj. Změny ovlivňují všechny tělesné systémy u těhotné ženy:

 1. kardiovaskulární;
 2. zažívací;
 3. močové;
 4. endokrinní a další.

Přizpůsobte se nové funkci a jednotlivým částem těla, změňte velikost, tvar a dokonce, jak by měly být umístěny. To ovlivňuje blahobyt žen. Změny mohou tyto jevy vyvolat jako:

 • odtok žluči;
 • jaterní kolika;
 • toxikóza;
 • močová inkontinence;
 • pálení žáhy;
 • zácpa.

Během těhotenství zvyšuje rostoucí děloha tlak na sousední orgány

Není překvapující, protože rostoucí děloha zabírá více a více prostoru v dutině břišní, „tlačí“ vnitřní orgány těhotné ženy takto:

 • Játra a žlučník jsou nad normální. Vystupují k membráně a díky kompenzačnímu rozšiřování mezirebrových prostorů jsou posunuty na hrudník. Kromě toho, játra otočí o 90 stupňů, to znamená, že má boční polohu.
 • Žaludek stoupá výš. Je pod tlakem a zmenšuje se, zejména v posledních měsících těhotenství.
 • Střevo musí také přecházet do stran, což snižuje jeho tón.
 • Pod tlakem dělohy shora klesá pod močový měchýř, což výrazně snižuje jeho objem.

Změny během těhotenství ovlivňují nejen orgány břišní dutiny, ale i jiné:

 1. Zvyšuje velikost srdce, je nucen pracovat pro dva.
 2. Mléčné žlázy jsou mnohem větší.
 3. Tam je ztluštění vejcovodů, který během těhotenství padat dole a být lokalizován podél boční stěny dělohy.

Diagram na fotografii jasně ukazuje hlavní změny, které anatomie ženy podstoupí během těhotenství.

Psychologové říkají, že žena, která zná anatomii, je snazší snášet fyzické nepohodlí během těhotenství as vědomou vděčností zacházet s vlastním tělem.

http://gastromir.com/stati/vnutrennie-organy-cheloveka-raspolozhenie

Struktura a funkce lidského těla

Lidské tělo se vyznačuje tím, že všechny jeho součásti jsou neoddělitelně spojeny.

Fungování jednoho orgánu je nemožné bez ostatních.

Lidské tělo je jedinečný mechanismus, koordinovaný, přivedený k dokonalosti přírodou.

Každý musí mít znalosti o své struktuře, pomůže v jakékoli oblasti činnosti a každodenního života.

Lidská struktura

Struktura lidského těla je poměrně složitá, má mnoho vlastností a vlastností. Lidé jsou jedineční především proto, že jsou schopni vykonávat vyšší nervovou aktivitu, tj. Mají inteligenci. Existuje několik systémů, které zajišťují hladké fungování lidského těla.

Vnitřní uspořádání orgánů

Vnitřní struktura lidského těla - to jsou orgány, které vykonávají různé důležité funkce. Od vnějšího prostředí jsou odděleny kůží. Příkladem některých z nich jsou mozek, srdce, plíce, žaludek, ledviny a další.

Vnější struktura

Externě, člověk přiděluje hlavu, krk, horní a dolní končetiny, tělo. Ten má záda, hrudník a břicho.

Systémy karoserie

Všechny orgány jsou shromažďovány v oddělených systémech, což pomáhá při klasifikaci a systematizaci lidské struktury. To usnadňuje studium struktur a jejich funkcí v těle. Rozlišují se následující systémy:

 1. Muskuloskeletální systém je zodpovědný za pohyb a přijetí jakékoliv možné pozice v prostoru tělem. Systém se skládá z kostní kostry, vazů, šlach, svalů.
 2. Kardiovaskulární systém je zodpovědný za transport krve po celém těle. To poskytuje tkáň kyslíku a živinám.
 3. Trávicí trakt absorbuje vitamíny, mikroprvky, bílkoviny, tuky a sacharidy z potravin. Je nutné vyrábět energii, bez které není možné provádět žádné akce.
 4. Orgány dýchacího systému odstraňují oxid uhličitý, nasycují krev kyslíkem, který je přenášen celým tělem.
 5. Nervový systém je centrální a periferní, je zodpovědný za fungování celého organismu, shromažďuje informace z okolního světa, zpracovává je.
 6. Endokrinní žlázy jsou zodpovědné za udržování homeostázy uvnitř člověka.
 7. Genitální orgány jsou zodpovědné za reprodukci, močové orgány - za stažení biologických tekutin.

Také kůže je oddělena, což chrání vnitřek před nepříznivými vnějšími faktory, je zodpovědná za estetickou funkci.

Centrální nervový systém a mozek

Lidský centrální nervový systém je mozek a mícha. Hlavní věc, za kterou jsou tyto strukturní útvary zodpovědné, je tvorba reflexů, duševní aktivity, duševních funkcí, motoriky a senzorické citlivosti.

Hlavním orgánem našeho těla je mozek. Nachází se v lebce, má složitou strukturu. Schematicky můžete vybrat 3 oddělení: polokouli, mozeček, most. Mozek zpracovává informace, které člověk přijímá z prostředí, a vytváří tak odezvové impulsy. Díky němu jsou lidé schopni myslet, rozumět řeči, prožívat emoce, vykonávat jakoukoliv činnost, jak duševní, tak pracovní.

Z mozku vznikají nervové kmeny, které se rozvětvují do menších větví po celém těle, což zajišťuje sběr informací z okolního světa.

Hrudní orgány

V dutině hrudníku je řada vitálních útvarů. Jedním z nejdůležitějších je srdce. Nachází se téměř uprostřed hrudníku, lokalizace se nachází za střední třetinou hrudní kosti. Velikost srdce je rovna velikosti ruky zaťaté pěstí.

Svalová tkáň je velmi silná, buňky jsou propojeny můstky a tvoří něco jako síť. Tato struktura poskytuje elektrickou vodivost a kontrakci srdce. Tělo poskytuje krevní oběh, přijímá žilní krev z cév, nasycuje ji kyslíkem a mění ji na tepnovou krev. Ten, přes srdeční tep, zajišťuje dodávku kyslíku a živin do všech systémů a orgánů člověka.

Také v hrudi jsou průdušky a plíce. Ty jsou párovým orgánem, zabírají většinu prostoru dutiny. Každá plíce se skládá z velkých laloků: vlevo 2, vpravo 3.

Podíl je rozdělen do menších útvarů, v jejichž struktuře jsou alveoly - speciální bubliny, které provádějí výměnu plynu. Alveoli saturují krev kyslíkem, zajišťují eliminaci oxidu uhličitého. Tyto struktury jsou tvořeny větvením průdušek.

Ty jsou velké kmeny, které pronikají plícemi přes tzv. Bránu, kde se začínají rozdělit do menších útvarů. Průduchy jsou zase dýchací cesty u lidí.

Dalším orgánem umístěným na hrudi je průdušnice. Pochází z hrtanu, odkud se odchyluje níže a přechází do průdušek.

Paralelně s jícnem, který má několik anatomických křivek, je to svalová trubice, která umožňuje průchod potravního bolusu pro další trávení v žaludku.

Ten je orgán imunitního systému, který postupně s věkem atrofuje. U osob starších 16-18 let existují pouze zbytky brzlíku.

Břišní orgány

Orgány břišní dutiny zajišťují trávení potravy a tvorbu fekálních zbytků. Z hrudníku jsou odděleny membránou. Orgány hrudní dutiny jsou následující:

 1. Žaludek je dutá formace, která pochází z jícnu. Žaludek je zodpovědný za vstřebávání aminokyselin, má šťávu, která kromě své trávicí funkce provádí dekontaminaci zpracovaných zpracovaných potravin.
 2. Pak dochází k přechodu do tenkého střeva, který se skládá ze 3 částí - dvanáctníkového, jejunum a ileum. Tyto orgány se podílejí na trávení potravy, absorpci aminokyselin a sacharidů. Také v tenkém střevě se začíná tvořit žluč.
 3. Další je dvojtečka. Jeho oddělení jsou následující: slepé střevo s apendixem, příčný tlustý střevo, sestupný tlustý střevo a střevo sigmoidu. Velká část konečníku končí. V tomto těle je konečná absorpce živin a vstřebávání vody. Z potravy se tvoří fekální hmoty, které se z těla vylučují řitním otvorem, který končí konečníkem.
 4. Také v dutině břišní jsou játra, slinivka a slezina. Tyto struktury jsou zodpovědné za metabolismus, tvorbu krve a výměnu žluči. Játra jsou umístěna pod pravým pobřežním obloukem, slinivkou břišní - vlevo. Slezina sousedí s pankreatem zespodu.
 5. V bočních částech dutiny břišní jsou ledviny, které jsou párovými formacemi. Nad nimi jsou sekreční žlázy - nadledvinky, které mají velmi malou velikost. Uretery přecházejí do močového měchýře z ledvin. Hlavní funkcí je tvorba moči, která vstupuje do močového měchýře a je vypuzována.

Navíc v břišní dutině jsou také velké a malé krevní cévy, lymfatické uzliny, nervové kmeny a plexusy, je zde také epiploon, který zajišťuje udržení všech útvarů na jejich místech. Chrání také vnitřní struktury před traumatickými účinky.

Oddělení pánve

Orgány pánevní dutiny mají své vlastní charakteristiky. Zde mají samci a samice své charakteristické rysy. Mezi obecné - přítomnost močového měchýře, močové trubice a konečníku. První je zodpovědný za močení, druhý - za defekaci.

Rozdíly u žen

V ženě v pánvi jsou děloha, vaječníky, které jsou spojeny s první přes vejcovody. Také zde je pochva, stydké pysky, vulva, klitoris.

Orgány tvoří genitální systém žen, které jsou zodpovědné za reprodukci, produkci hormonů a těhotenství.

Rozdíly u mužů

U mužů jsou v pánvi semenné váčky, vas deferens, prostata, varlata a penis. Tyto struktury jsou zodpovědné za tvorbu spermií, reprodukci, vykonávají funkci žláz s vnitřní sekrecí, provádějí produkci mužských pohlavních hormonů.

Užitečné informace

Každý člověk je jedinečný a nenapodobitelný. Často se často vyskytují různé anomálie - například zdvojení orgánu, změna jeho tvaru a velikosti. Překvapením je skutečnost, že často zůstává neviditelná a neovlivňuje zdravotní stav.

Potenciál a vytrvalost těla je úžasná, zároveň křehká a silná. Biologové a lékaři zjistí odpovědi na velké množství záhad lidského těla. Práce v této oblasti pokračuje.

Jak vidíte, struktura lidského těla je zároveň jednoduchá a složitá. Výzkumníci stále nedokážou úplně odhalit všechna tajemství těla. Člověk je schopen provádět vyšší nervovou aktivitu v důsledku mozkové kůry, která je nepřístupná jiným druhům.

Z těchto důvodů je důležité, aby lidé měli alespoň všeobecnou představu o své struktuře, která jim pomůže po celou dobu jejich života, zejména s ohledem na kontrolu vlastního zdraví.

http://wikiw.life/zdorove/polezno/anatomiya-cheloveka.html

Umístění lidských vnitřních orgánů. Lidská anatomie a struktura lidských orgánů - schéma, popis, fotografie

Můžete si prohlédnout své vlastní orgány kontaktováním specialisty na ultrazvukové diagnostiky, který vám ukáže umístění vnitřních orgánů a provede srovnání se standardními ukazateli. V tomto článku poskytneme informace o lokalizaci orgánů v lidském těle a stručně popíšeme jejich hlavní funkce.

Vnitřní orgány

Vnitřní orgány jsou skryté před očima a někdy je obtížné určit, ke kterým zvláštním orgánovým zvláštním pocitům nebo bolestem patří. Dnes budeme rozumět problematice umístění vnitřních orgánů.

Vnitřní orgány lidské anatomie

Většina vnitřních orgánů osoby je rozdělena do tří oblastí:

 • břišní dutiny
 • hrudní dutiny
 • velká a malá pánevní oblast

Také do vnitřních orgánů patří:

Práce všech vnitřních orgánů, koordinovaná neviditelná pro oko, zajišťuje normální fungování lidského těla.

Popis jednotlivých lidských vnitřních orgánů

Pokud budeme podrobně hovořit o každém těle, můžete stručně uvést následující:

 • Mozek je ústředním orgánem celého nervového systému, který koordinuje práci všech tělesných systémů, průměrná hmotnost mozku je od 1,2 do 1,4 kg.
 • Jazyk je nezbytný pro dotek a vnímání chuti, zpracování psaní a mluvení.
 • Štítná žláza - s hmotností pouze 20 g, plní nejvýznamnější funkce zajišťující metabolismus a udržení homeostázy.
 • Membrána, umístěná na hranici mezi oběma dutinami, vykonává podpůrnou funkci, poskytuje pracovní tlak v podložních orgánech a podílí se také na respiračním procesu.

Lidské hrudní orgány: umístění

Uspořádejte následovně:

 • Srdce je ústředním prvkem kardiovaskulárního systému, plíce jsou umístěny vpravo a vlevo, pro většinu lidí je srdce vlevo od osy hrudníku, ale existují výjimky.
 • Plíce - centrální orgán dýchacího systému, který zabírá téměř celý prostor hrudníku, základna spočívá na membráně.
 • Bronchi - jsou tubulární procesy průdušnice, navzdory skutečnosti, že orgán je spárován, rozměry jeho částí nejsou stejné. Kyslík je dodáván do plic po celý život.
 • Thymus, jeden z nejdůležitějších orgánů zodpovědných za imunitu, má malou velikost a nachází se v horní části hrudní dutiny.

Lidské břišní orgány: umístění

Uspořádejte následovně:

 • Žaludek se nachází na levé straně pod bránicí, začíná proces primárního trávení příchozí potravy, je to on, kdo dává signál počátku sytosti.
 • Slinivka břišní - v souladu s názvem se nachází pod žaludkem a je zodpovědná za produkci enzymů nezbytných pro trávení potravy a také metabolismus tuků, bílkovin a sacharidů.
 • Slezina se nachází vlevo za žaludkem, je zodpovědná za tvorbu krve a imunitu.
 • Ledviny jsou umístěny symetricky ve spodní části peritoneum, zodpovědné za vylučovací funkci moči.
 • Játra jsou umístěna vpravo pod bránicí a jsou rozdělena na 2 části, tento orgán je zodpovědný za odstranění toxinů, jedů, odstranění nežádoucích prvků, zodpovědných za tvorbu krve během těhotenství a mnohem více.
 • Žlučník se nachází pod játry a nastupující žluč se v něm hromadí, omezující délka orgánu je 10 cm, ve formě, která se podobá hrušce, skrz žlučovody se nahromaděná tekutina dostává do střeva.
 • Střevo se nachází ve spodní části břicha a skládá se ze dvou částí - tenkého a tlustého střeva, v nichž se vstřebávají užitečné látky a vstupují do krve.
 • Příloha - malý výběžek slepého střeva v délce dosahuje 12 cm, průměr je menší než 1 cm, plní ochrannou funkci, zabraňuje vzniku onemocnění střevního traktu.

Orgány malé a velké pánve osoby: umístění

Uspořádejte následovně:

 • Močový měchýř - moč se v něm hromadí před močením, je ve spodní části před stydkou kosti
 • Děloha je nad močovým měchýřem, obvyklé rozměry jsou řádově 7 cm, je zodpovědná za funkci plodnosti u žen.
 • Vaječníky jsou ženský orgán, v němž zárodečné buňky nezbytné pro zrání
 • Žláza prostaty je mužský orgán umístěný pod močovým měchýřem, který je zodpovědný za produkci sekreční tekutiny.
 • Varlata - mužský genitál umístěný v šourku, tvoří pohlavní buňky a hormony

Struktura osoby: fotografie s nápisy

Podrobná struktura vnitřních orgánů a jejich vzájemná poloha je znázorněna na obrázku s nápisy.

Jaké vnitřní orgány může mít člověk?

Vzhledem k těsnému umístění orgánů je někdy velmi obtížné lokalizovat místo nástupu bolesti, a proto v žádném případě nemůže sám léčit. Při prvních záchvatech bolesti se poraďte s lékařem. K určení příčiny onemocnění provede lékař vyšetření a může se týkat ultrazvukového vyšetření.

Ultrazvuková diagnóza vám umožní rychle vidět jakékoliv změny ve vnitřních orgánech a určit taktiku další léčby.

Znalost umístění orgánů vlastního těla vám pomůže rychle diagnostikovat jakýkoli problém, který se objevil, ale v žádném případě byste neměli sami léčit, tuto práci svěřit profesionálům.

http://thewom.ru/health/raspolozhenie-vnutrennih-organov-cheloveka-anatomiya-cheloveka-i-stroenie-organov-cheloveka-shema-opisanie-foto/

Umístění vnitřních orgánů osoby, schéma struktury těla, anatomie fotografie + obrázky a video

Lidské tělo je komplexní mechanismus, jehož všechny prvky jsou v úzké spolupráci a zabírají v něm určité místo. Studium umístění vnitřních orgánů člověka vám umožní pochopit základy fungování těla, identifikovat jeho zranitelné a důležité oblasti, diagnostikovat nemoc lokalizací jeho projevů a poskytnout první pomoc v nouzi.

Lidská anatomie: Foto s nápisy

Studium struktury a funkcí lidského těla se zabývá anatomií - částí biologie. Věda o vnitřních orgánech a jejich umístění jsou splanchnologie a topografie.

Je obvyklé rozlišovat strukturu těla:

 • Externí - přístupné vizuálnímu pozorování. Zahrnuje hlavu, krk, trup, nohy, paže a tak dále;
 • Vnitřek je skrytý před očima. Tato struktura je považována za žaludek, mozek, játra, střeva a další.

Hlavní orgány jsou znázorněny na obrázku. Každý z nich zaujímá určité místo a plní své funkce.

Struktura osoby by měla být studována v různých projekcích. Níže je fotografie s podrobným seznamem orgánů s podpisy v ruštině za úplatu vpředu a vzadu.

Struktura vnitřních orgánů těla může být rozdělena do dutin:

 • hrudník, včetně pleurálních a perikardiálních oblastí;
 • břišní;
 • pánevní

První je oddělena od druhé membránou, která vykonává dýchací a podpůrné funkce. Orgány hlavy jsou umístěny v lebeční dutině. V páteřním kanálu je mícha a nervové kořeny.

V závislosti na cíli tvoří systém lidské orgány. Hlavní z nich jsou uvedeny v tabulce, každá z nich je zodpovědná za určitou funkci a také spolupracuje s ostatními.

V těle jsou systémy:

Živé studium umístění orgánů při anatomizaci - řezání mrtvého těla.

Jaké orgány jsou vpravo

Chcete-li zjistit, jak tělo funguje a kde se nachází, doporučuje se použít anatomický atlas.

Na pravé straně těla jsou umístěny:

 • část membrány;
 • pravé plíce;
 • játra je její pravý lalok a část vlevo, ležící „pod krytem“ membrány;
 • žlučník a kanály;
 • pravá ledvina s nadledvinkou;
 • část střeva - dvanáctník, ilea a slepého střeva s slepým střevem;
 • močový měchýř - nachází se blíže středu dolní části břicha;
 • slinivka břišní - vpravo je hlava;
 • pravý vaječník a vejcovod u žen.
do obsahu ^

Jaké orgány jsou vlevo

Na anatomické mapě můžete vidět, které části těla jsou na levé straně a jak jsou vzájemně umístěny.

V této oblasti jsou:

 • levé plíce;
 • část membrány;
 • srdce je vychýleno dozadu a vlevo, poloha orgánu je mimo plíce;
 • žaludek;
 • slezina;
 • slinivky břišní;
 • levé ledviny s nadledvinkou;
 • střevo je součástí malého, příčného a sestupného velkého, sigmoidního tlustého střeva;
 • ureter;
 • vaječníků a vejcovodů u žen.
do obsahu ^

Kostra

Systém pohybového aparátu působí jako podpora a ochrana měkkých tkání, zajišťuje pohyb. Kostra je pasivní část, prvek svalové aplikace, přičemž každá kost je považována za samostatný orgán. Zahrnuje lebku, hrudník, páteř, opasek horních a dolních končetin a přímo paže a nohy.

Na obrázku je kostra s plnou délkou s názvy hlavních kostí. Všichni v těle dospělých jsou až 207.

Kosti se spojují a stávají se pohyblivými s klouby, vazy a jinými klouby.

Kostní struktura je znázorněna na obrázku.

Kostní tkáň je tvořena kompaktní a houbovitou látkou. Poměr jejich obsahu se liší. Převážně kompaktní hmotou je 80% kostní hmoty. Tato vnější vrstva se vyznačuje hustotou a zahrnuje nervy, krevní cévy, kostní buňky.

Houbovitá substance je 20% hmotnosti kostry. Porézní vrstva tvoří mřížovou strukturu, která je nezbytná pro skladování zásob kostní dřeně a tuků.

Kosti se spojují a získávají pohyblivost pomocí kloubů, vazů, chrupavek.

Je zobrazeno umístění hlavních spojů.

Tyto prvky jsou srovnatelné s panty, které zajišťují hladké klouzání kostí díky obsahu specifického maziva - synoviální tekutiny, což zabraňuje jejich destrukci. Klouby mohou být pevné (pevné), částečně pohyblivé (polopolouky) a pohyblivé (true), mají tvar elipsy, válce, koule.

Kloubové spoje zajišťují pohyb těla v prostoru a jeho jednotlivých částí vůči sobě navzájem a udržují stabilní polohu.

Kolenní kloub s umístěním vazů a chrupavek je znázorněn na obrázku.

Chrupavka působí jako tlumič nárazů, zabraňuje oděru kosti. Vazy spojují kosti, podporují svaly, fascii, jsou pružné a pružné.

Hlava

Tato část těla je rozpoznána jako hlavní, protože obsahuje centrum kontroly organismu - mozku. Lebka slouží jako jeho obrana. V čele hlavy jsou hlavní smyslové orgány: zrak, sluch, vůně, chuť.

Lebka

Obrázek ukazuje kosti, které tvoří lidskou lebku.

Tělo se skládá ze 2 oddělení:

 • Mozek, tvořený 8 kostmi. Horní oblast je nazývána obloukem, dolní oblast je nazývána základem lebky, které jsou odděleny podmíněnou linií od okcipitální části směrem k frontální části nad uchem a podél infračervené hranice;
 • Obličej, tvořený 15 párovými a nepárovými kostmi. V této oblasti jsou oka, ústní, nosní, tympanická dutina (zde je sluchový orgán). Jediná pohybující se kost je mandibulární, ke které jsou připojeny žvýkací svaly.

Párovaný orgán sluchu se nachází v časové části hlavy, je k němu připojen pomocí rudimentárních svalů a je zodpovědný za přenos zvukových vln, reguluje rovnováhu a koordinaci lidských pohybů.

Obrázek ukazuje schematickou strukturu hlavních oddělení:

 • Vnější, který zahrnuje ušnice, chytat zvuk, a vnější zvukový kanál, obsahovat mazové a sirné žlázy.
 • Střed, reprezentovaný tympanickou dutinou a Eustachovou trubicí, spojující oddělení s nosohltanem.
 • Vnitřní ucho (labyrint) - zahrnuje vestibul, kochleu a půlkruhové kanály naplněné tekutinou. V tomto oddělení je vestibulární systém zodpovědný za rovnováhu a zrychlení.

Přístroj sluchového orgánu začíná vnějším viditelným skořápkou a končí v lebce. Člověk uslyší, když dosáhne zvuku ušního bubínku, jehož vibrace v pohybu malé kosti - kovadlina, kladivo a třmen. Dále jsou vlny přenášeny do speciální tekutiny ve vnitřním uchu, kterou sluchový nerv signalizuje mozku.

Oči

Ilustrativní kresba zobrazuje fyziologickou strukturu zrakového orgánu - druh optického aparátu těla.

Oči jsou umístěny v přední oblasti hlavy v očních jamkách lebky a spolu s víčky, obočím, řasami působí jako část obličeje.

Orgán má hlavní složky: oční bulvy a zrakový nerv, stejně jako pomocné: víčka, slzný aparát, svaly, které poskytují rotaci. Zadní strana víček a přední strana jablka pokrývá sliznici - spojivky.

Podrobná struktura oka je znázorněna na obrázku.

Světlo z objektu, které člověk vidí, prochází rohovkou a žákem do čočky. V tomto případě jsou paprsky lomeny a na sítnici se objeví obrácený obraz. Dále, impulsy podél optického nervu vstupují do mozku, v důsledku čehož je obnoven pohled na normální polohu objektu.

Vůně čichu je umístěna před hlavou, její anatomie zahrnuje komponenty: vnější část a nosní dutinu. Vnější viditelná část se skládá ze 2 kostí, tvořících hřbet nosu a chrupavky, tvořících křídla a špičku.

Nosní dutina má horní, střední a dolní průchody.

Je symetricky rozdělen přepážkou na 2 poloviny. Přední částí vnějšího nosu komunikuje s atmosférou, za ní - hrdlem.

Účelem těla je dodávka vyčištěného, ​​ohřátého a zvlhčeného vzduchu do plic, jakož i do vnímání a rozpoznávání pachů.

Pro mechanické zpracování proudu vzduchu je sliznice. Jeho řasovitý epitel má čisticí účinek, oddáluje a vylučuje prachové částice. Sliznice přispívají ke zvlhčování vzduchu, bohatá žilní síť má ohřívací účinek.

Další ventilace je zajištěna sinusovými dutinami umístěnými kolem dutiny čichového orgánu. Jsou také pokryty sliznicemi. Na obrázku jsou schematicky znázorněny 4 páry paranazálních sinusů.

Aromatické částice, které se dostávají do nosu, dráždí čichové nervy. Podle nich signály přicházejí do mozku, který rozpoznává pachy - to je způsob, jakým je realizována funkce zápachu.

Ústní dutina je považována za začátek zažívacího traktu.

Jeho struktura zahrnuje dásně, zuby, patra, slinné žlázy a jazyk. Rty tvořené kožními svalovými záhyby jsou považovány za druh vstupu. Jejich zvýšená citlivost je způsobena rozsáhlou sítí nervů.

Slinné žlázy ústní dutiny jsou:

Díky produkci hlenu zajišťují konstantní vlhkost prostředí. Sliny mají antiseptický účinek, přispívají k pocitu chuti, zvlhčují ledviny jazyka.

Ústní dutina je zapojena do 2 funkcí těla: trávicí a respirační a je také spojena s lidskou řečí. Zuby mechanicky zpracovávají příchozí potravu, tvrdé patro přispívá k jeho změkčení a míchání, měkké zabraňuje tomu, aby se dostal do nosní dutiny.

Od centra latter přijde takzvaný “třetí amygdala”, účel kterého je neznámý. Nicméně, to je věřil, že to působí jako druh klapky v dýchacích cestách, bránící osobě v dusení při polykání.

Jazyk je chuťový orgán s mnoha papilárními receptory. Obrázek ukazuje jeho strukturu s popisem a popisem oblastí zodpovědných za vnímání chuti a teploty.

Vnější obal je považován za nejrozsáhlejší orgán lidského těla. Struktura kůže v sekci je znázorněna na obrázku.

Kůže se skládá z epidermis, dermis a podkoží (podkožní tuk).

Doplňky jsou potní a mazové žlázy, vlasové folikuly, nehty. Krevní a lymfatické cévy a nervová vlákna se také nacházejí v dermis a subkutánní tkáni.

Hlavní funkce kůže je považována za ochrannou. Odolává škodlivým účinkům prostředí, chrání organismus před patogenní mikroflórou, poškozením.

Kůže se podílí na metabolických procesech, odstraňuje nežádoucí látky z těla, reguluje tělesnou teplotu. Dermis provádí asi 2% výměnu plynu v tkáních.

Kůže je orgánem dotyku, skrze nervová zakončení jsou impulsy přenášeny do mozku a vytvářejí vnímání objektu, když se ho dotýkají.

Nervový systém

Obrázek ukazuje strukturovaný popis složek lidského nervového systému, který reguluje fungování všech orgánů lidského těla. Kombinuje citlivost, motorickou aktivitu, aktivitu dalších regulačních mechanismů (imunitní, endokrinní).

Je rozdělen do:

 • Centrální, včetně mozku a míchy. To je základ, který má hlavní funkci - realizaci reflexů. Mozek řídí práci jednotlivých orgánů a systémů, zajišťuje jejich komunikaci mezi sebou a koordinovanou práci. Nejvyšší dělení - kůra velkých hemisfér a subkortikální formace provádějí integrální interakci organismu s okolním světem.
 • Periferní, který zahrnuje lebeční a spinální nervy a ganglia. Spojuje centrální systém s orgány. Není chráněn kostní tkání, proto je náchylný k poškození. Funkčně je periferní systém rozdělen na somatické, regulující svalovou aktivitu kostry a vegetativní, zodpovědnou za práci orgánů. Ten je klasifikován jako sympatický, který tvoří reakci na stres, způsobuje tachykardii, zvýšení tlaku a tak dále, a parasympatiku, která řídí mechanismy relaxace, stav odpočinku.
do obsahu ^

Mozek

Orgán je umístěn v lebeční krabici a je středem kontroly těla. Mozek se skládá z mnoha nervových buněk a procesů spojených s sebou.

Struktura těla se skládá z 5 oddělení:

 • medulla;
 • médium;
 • meziprodukt;
 • zpět - spojuje mozeček a most;
 • mozkové hemisféry (forebrain).

Mozková kůra je zodpovědná za vyšší nervovou aktivitu, zabírat plochu asi 4 metry čtvereční.

Zároveň brázdy a gyrus rozdělují orgán na laloky uvedené na obrázku:

 • frontální - určuje řízení lidského chování, pohybu, řeči;
 • parietal - tvoří většinu pocitů, analyzuje informace, je zodpovědný za schopnost číst, psát, počítat;
 • temporální - nese vnímání zvuků;
 • okcipital - zodpovědný za vizuální funkci.

Povrch mozku je pokryt 3 typy membrán:

 • Měkký (cévní) - přilehlý k medulle, obklopující spleti a jdoucí do drážek. Cévní síť napájí orgán.
 • Web - nemá žádná plavidla. Nevstupuje do brázdy, tyto oblasti mezi mozkovými a arachnoidními membránami jsou naplněny cerebrospinální tekutinou.
 • Tvrdý - periosteum pro vnitřní povrch lebky. Shell má vysokou koncentraci receptorů bolesti.
do obsahu ^

Mícha

Orgán centrální nervové soustavy se nachází v páteřním kanálu. Jak vypadá mícha, její umístění a struktura jsou znázorněny na obrázku.

Je rozdělena na pravou a levou stranu a má tvrdou, měkkou a arachnoidní skořápku. Mezi posledními dvěma je prostor vyplněný zevnitř cerebrospinální tekutinou.

V centrální části těla se nachází šedá hmota, tvořená neurony a obklopená bílou. Jeho délka je 50 cm, šířka není větší než 10 milimetrů. Struktura orgánu v sekci je znázorněna na obrázku.

Mícha je charakterizována přímou komunikací a interakcí s orgány, kůží, svaly.

Rozlišujte reflexní funkce těla, které jsou zodpovědné za pohybovou aktivitu, a vodič, který spočívá v přenosu pulzů.

Nervy

Nervy jsou strukturální jednotky nervového systému, tvořené svazky plexus nervových vláken (dlouhé procesy neuronů). Obrázek ukazuje strukturu těla a definuje jeho účel.

Nervy přenášejí impulsy z mozku a míchy do orgánů. Jejich kombinace tvoří periferní systém.

Nervy mají jinou tloušťku. Toto je kvůli počtu a velikosti paprsků, které tvořily to. Velké tzv. Kmeny. Odcházejí z mozku a tvoří rozsáhlou síť, v orgánech a tkáních jsou reprezentovány jednotlivými vlákny, jejichž dokončení jsou nervová zakončení. Mapa ukazuje umístění nervů v lidském těle.

Jak vidíte, pronikají téměř celým tělem a spojují orgány a části do jediného mechanismu.

Hrudníková dutina

V oblasti hrudníku jsou umístěny následující orgány:

 • dýchání (plíce, průdušnice, průdušky);
 • srdce;
 • jícnu;
 • membrána;
 • brzlík brzlíku (brzlík).
do obsahu ^

Srdce

Hlavní orgán oběhového systému se nachází mezi plícemi vlevo od osy hrudníku. Je zaznamenána šikmá prezentace srdce - široká část je umístěna výš, odkloněna dozadu a doprava, úzká - směřuje doleva a dolů.

Srdce obsahuje 4 komory oddělené přepážkami a ventily. Díky neustálým rytmickým stahům, tělo pumpuje krev a podílí se na jejím zpracování, přispívá k šíření biologické tekutiny v celém těle.

Venózní krev z horní a dolní duté žíly spadá do pravé síně, poté do pravé komory. Dále, přes plicní trup, vstupuje do plic, kde je přeměněn na tepny. Potom se krev vrátí do srdce, levé atrium a komora vstoupí do aorty a šíří se tělem.

Regulace práce srdce je dána receptory prezentovanými v její dutině a velkými cévami. Pulzy z dřeň a míchy způsobují, že orgán reflektuje reflexní aktivitu, s přihlédnutím k potřebám těla. V tomto případě parasympatické nervy přenášejí signály, které snižují počet kontrakcí srdce, což zvyšuje sympatiku.

Plíce

Nejrozsáhlejší orgán dýchacího ústrojí, který zabírá 2/3 hrudníku. Plíce spočívají na membráně a směřují do oblasti nad klíční kostí. Jejich povrch obrácený k žebrům je konvexní, k srdci je konkávní.

Levá a pravá plíce se liší strukturou. První obsahuje 2 laloky: horní a dolní. Právo má další třetinu, uprostřed. Akcie jsou rozděleny na segmenty a labluly. Pokrývá dýchací systém a stěnu hrudní dutiny serózní membrány - pohrudnice.

Trachea

Orgán je umístěn mezi průduškami a hrtanem, působí jako pokračování posledního. Na to vstupuje vzduch do plic.

Jedná se o půlroční tvorbu tkáně chrupavky, vytvořenou ve tvaru trubice, pocházející z hladiny 6 krčních obratlů. Jedna třetina orgánu leží v oblasti krční páteře, zbytek v hrudní dutině, průdušnice se také nazývá "dýchací hrdlo".

Orgán pokrývá sliznici, zadní stěna je tvořena pojivovou tkání se strukturou hladkého svalstva. To napomáhá průchodu potravy jícnem, který se nachází za průdušnicí. Přední část štítné žlázy.

Bronchi

Párovaný respirační orgán ve formě tubulárních procesů trachey, které se rozvětvují do plic, tvoří jejich kostru nebo průduškový strom.

Funkce průdušek jsou vedení vzduchu, jeho zahřívání, zvlhčování a čištění před prachem, mikroorganismy a škodlivými látkami. Každý z nich vstupuje do plic s cévami a vstupuje do průdušek. Tyto konečné větve končí v alveolech, ve kterých dochází k výměně plynu.

Průdušky jsou zevnitř pokryty sliznicí, jejich stěny mají chrupavčitou strukturu. Rozvětvený strom je dodáván s lymfatickými uzlinami a nervy.

Břišní dutina

Je ukázáno umístění orgánů v peritoneální dutině.

Tato oblast zahrnuje:

 • žaludek;
 • slinivky břišní;
 • játra;
 • žlučník a kanály;
 • střeva;
 • slezina;
 • ledviny a nadledvinky.
do obsahu ^

Žaludek

Orgán trávicího traktu je pokračováním jícnu, ze kterého je oddělen ventilem. Žaludek se nachází pod membránou a je posunut na levou stranu do oblasti hypochondria.

Má vzhled podobný sáčku, tvar těla závisí na těle určité osoby.

Velikost žaludku se neustále mění, protože je naplněna potravou, natahuje se a tlačí na bránici a slinivku.

Účelem těla je zpracování potravin, vstřebávání určitých složek (cukr, voda a další) a jeho další postup do střevního traktu. Chemický vliv na potraviny je způsoben šťávou vylučovanou stěnami. V ní obsažená kyselina chlorovodíková má antiseptický účinek. Buňky endokrinní funkce žaludku, spočívající ve výrobě hormonů a biologicky aktivních látek.

Játra

To je považováno za největší vnitřní žlázový orgán v lidském těle. Játra leží vpravo těsně pod membránou. Tělo se skládá z pravého a levého laloku.

Hlavní čistící funkce je dána zvláštnostmi krevního oběhu v ní: krev ze střevního traktu, obsahující toxiny, produkty rozkladu a aktivita mikroflóry je dodávána portální žílou do jater, kde dochází k detoxikaci.

Potom se nádoba sevře. Krev, bohatá na kyslík, vstupuje do jater přes jaterní tepnu, která také vidličky. V důsledku toho, skrze mezibuněčné žíly a tepny, krev vstupuje do sinusoidů a smíšená biologická tekutina proudí do centrální žíly, pak do jaterní a spodní duté žíly.

Mezi funkce těla patří očištění těla toxinů, nadbytečných bioaktivních látek (hormony, vitamíny), regulace metabolických procesů, včetně lipidů, syntéza žlučových kyselin, bilirubinu, hormonů. Játra jsou krevní depot, doplňování zásob v případě ztráty krve.

Žlučník a kanály

Orgán se nachází v dolní části jater podél pravé brázdy a působí jako rezervoár pro příchozí žluč.

Skládá se z krku, dna a těla. Tvar bubliny připomíná hrušku velikosti slepičího vajíčka. Orgán má horní a dolní stěny, jeden z nich sousedí s játry, druhý do břišní dutiny. Dno komunikuje s dvanácterníkem 12 a příčnou dvojtečkou. Nahromaděné v tělní tekutině žlučovodem vstupuje do střeva.

Slinivka břišní

Úplný popis struktury a umístění těla je znázorněn na obrázku.

Má funkce vnitřní a vnější sekrece. Žláza vylučuje inzulin a glukagon do krevního oběhu. Podílí se na produkci enzymů (trypsin, chymotrypsin, lipáza, amyláza) pro trávení a metabolismus potravin: sacharidy, bílkoviny, tuky.

Pankreatická šťáva je uložena v mezibuněčných vývodech v kombinaci s hlavním vylučovacím kanálem, který jde do dvanácterníku.

Slezina

Orgán ve tvaru oválu leží na levé straně vedle žaludku. Přichází do styku s tlustým střevem, slinivkou břišní, levou ledvinou a bránicí. Někdy je další orgánový lalůček, který se neuvádí. Slezina se může měnit v závislosti na nahromaděné krvi.

Obrázek ukazuje strukturu a funkci těla.

Slezina je zodpovědná za procesy hematopoézy v těle a imunitní obranu: hromadí krev, ničí poškozené buňky biologické tekutiny (červené krvinky, krevní destičky) a cizí látky, usazuje železo.

Střevo

Uznáván jako nejdelší orgán složený z tenkého a tenkého střeva. Nachází se v oblasti dolní části břicha.

Tubulární orgán, ve kterém jsou potřebné látky absorbovány a zbytečné a škodlivé látky, je odstraňován, postupně se pohybuje zprava doleva z tenké do tlusté části a končí řiti.

Hlavním účelem střeva je zpracování a asimilace živin, protože se jedná o konečný bod trávicího systému.

Také označené vylučovací, imunitní, sekreční funkce. Střevo zabraňuje rozvoji patogenní mikroflóry, produkuje imunoglobuliny, T-lymfocyty, hormony a vitamíny.

Dodatek

Jedná se o proces slepého střeva, který se nachází na pravé straně ileum a jde dolů k vchodu do malé pánve. V slepém střevě otevírá otvor těla sliznicí. Vyznačuje se částečným nebo úplným přerůstáním lumen.

Není považován za vitální orgán, ale plní ochrannou funkci, zachovává blahodárnou mikroflóru, je považován za inkubátor E. coli, obsahuje shluky lymfatických folikulů, je součástí imunitního systému.

Ledviny

Párované orgány vylučovacího systému jsou umístěny v bederní oblasti za pobřišnici na úrovni 12. žebra. V tomto případě je pravá ledvina umístěna mírně pod levou. Orgán pokrývá vláknitý plášť.

Anatomie ledvin je znázorněna na obrázku.

Vnitřní část těla tvoří jakousi bránu, kterou projdou cévy, nervy a ureter. Ten se pohybuje ven z pánve a distální konec jde do močového měchýře. Orgány regulují chemickou homeostázu, jsou zodpovědné za močení, regulují krevní tlak. Podobně jako játra jsou ledviny považovány za jakýsi filtr těla.

Nadledvinky

Párované žlázy endokrinního systému jsou umístěny v horní části ledvin a sestávají z kortikální a medulla.

Orgány regulují metabolismus, produkují hormony (adrenalin, norepinefrin, aldosteron, kortikosteron, atd.), Pomáhají tělu přizpůsobit se nepříznivým podmínkám existence a stresu.

Poruchy orgánů vedou k závažným patologiím.

Orgány velké a malé pánve

Panva patří k dolní části trupu. Tato oblast je tvořena 2 pánevními kostmi, kosterní kost a kostrč. Velká pánev zepředu je omezena peritoneální přepážkou, zezadu hřbetem, a ze strany částmi kyčelních kostí. Malé přechází z ochlupení, končí křížem a kostrou, na boku - kostmi sedadla.

Vnitřní orgány oblasti zahrnují střevo, močový měchýř, ureter a genitals.

Močový měchýř

Orgán se nachází v dolní části pánevní oblasti za pubis.

Obrázek jasně ukazuje strukturu močového měchýře, který je rezervoárem pro hromadění moči, který je periodicky odstraňován z těla.

Tělo je elastické, schopné se smršťovat nebo protahovat, roste při plnění, dotýká se břišní stěny.

Ureters proudí do jeho střední části na obou stranách, dolní oblast tvoří krk, zužuje se a prochází do uretry. Zde je vnitřní sfinkter, který zabraňuje nedobrovolnému močení.

Ureters

Orgán se nachází nad močovým měchýřem a spojuje se s ledvinami.

Močovina má trubicovou strukturu a je navržena tak, aby prošla močem prostřednictvím kontraktivních pohybů jejích segmentů. To je způsobeno přítomností ve vnější stěně svalové vrstvy.

Uvnitř těla je pokryta sliznice. Uretery mají varovný mechanismus (zpětný zásyp) obsahu močového měchýře.

Rectum

Orgán je poslední část tlustého střeva, umístěný dole od sigmoid k řiti. Nachází se na úrovni 3 sakrálního obratle.

U mužů je konečník přilehlý k močovému měchýři, prostatě, semenným váčkům, u žen na zadní stěně pochvy a dělohy.

Jídlo, které se nestráví v tenkém střevě a vodě, vstupuje do těla. Jsou tam vlákna, žluč, sůl, bakterie. V konečníku dochází ke konečnému rozkladu potravy, tvorbě výkalů za pomoci trávicí šťávy a jejího vylučování.

Genitourinary system

Tento systém zahrnuje močové a reprodukční orgány osoby.

Muži a ženy jsou:

 • ledviny;
 • uretery;
 • močový měchýř;
 • uretry.

Nicméně vzhledem k rozdílům ve struktuře reprodukčního systému obou pohlaví jsou zvýrazněny rysy struktury a umístění orgánů znázorněných na obrázcích níže.

Muži

Obecná struktura genitourinárního systému doplňuje mužské orgány:

 • Prostata - prostatická žláza, která se nachází pod močovým měchýřem, její vylučovací kanály se otevírají do močové trubice. Funkce těla jsou v produkci sekrecí (nedílnou součástí spermií), které obsahují imunoglobuliny, enzymy, vitamíny atd. Je to ventil, který blokuje výstup z močového měchýře během erekce.
 • Varlata - párované orgány jsou zastoupeny v šourku a mohou se lišit velikostí umístěnou na různých úrovních. Spermatozoa jsou tvořeny v nich - mužské zárodečné buňky a steroidní hormony (hlavně testosteron).
 • Deferentní kanál je párovaný orgán, který váže kanál epididymis a vylučovací kanál semenného váčku.
 • Penis (penis) - vnější orgán člověka provádějícího močové a reprodukční funkce.
do obsahu ^

Ženy

V tomto případě se ženské orgány dále označují jako obecné orgány urogenitálního traktu:

 • Děloha s přívěsky - vykonává reprodukční funkci. Děloha je orgán s hladkou svalovou strukturou a nachází se uprostřed pánevní dutiny. Skládá se ze dna, těla a krku. Navržen pro přenášení plodu a jeho následné vyhoštění, je zapojen do menstruační funkce, syntézy prostaglandinů, relaxinu, pohlavních hormonů. Patří k nim vejcovody, které spojují vaječníky s dělohou.
 • Vaječníky jsou párované ženské orgány, jsou místem zrání zárodečných buněk a jsou zodpovědné za produkci hormonů. Skládá se z pojivové tkáně a kortikální látky obsahující folikuly v různých stadiích vývoje.
 • Vagina je vnitřní tubulární pohlavní orgán u žen, který se nachází mezi močovým měchýřem vpředu a konečníkem v zádech. Provádět reprodukční, ochranné, generické funkce.
do obsahu ^

Trávicí systém

Zahrnuje orgány gastrointestinálního traktu a pomocné.

První jsou:

Pomocné orgány trávení, které přispívají k trávení potravin, jsou: t

 • slinné žlázy;
 • žlučník;
 • játra;
 • slinivky břišní a tak dále.
do obsahu ^

Krevní oběh

Kontinuální průtok krve v těle, poskytování orgánů a tkání s jídlem a kyslíkem a odstraňování zpracovaných produktů z nich, se vyrábí pomocí uzavřené sítě cév.

V lidském těle rozlišovat velké a malé kruhy krevního oběhu. Jejich umístění, struktura arteriálního a venózního systému je znázorněna na obrázku.

Malý kruh postupuje z pravé komory: žilní krev je uvolňována během kontrakce do plicního trupu a následuje plíce, kde dochází k výměně plynu (okysličování). Arteriální krev přes plicní žíly je poslána do levého atria a uzavírá kruh.

Velký kruh cirkulace krve vzniká v levé komoře. Během kontrakcí vstupuje do aorty arteriální krev, tepny, arterioly, kapiláry celého organismu, které dávají do tkání živiny, kyslík a metabolické produkty, oxid uhličitý. Následně žilní krev sleduje žíly a žíly v pravé síni a uzavírá oběh.

Lymfatický systém

Je považován za součást kardiovaskulárního systému, podílí se na metabolických procesech a očista těla. Není uzavřen a nemá čerpadlo.

Lymfatický systém zahrnuje:

Žlázy

Endokrinní systém je zodpovědný za stabilitu orgánů, reguluje jejich práci, růst a vývoj.

Umístění hlavních žláz u mužů a žen je znázorněno na obrázku:

 • Štítná žláza produkuje hormony, které se podílejí na metabolismu, ovlivňují růst, spotřebu kyslíku (kalcitonin, tyroxin, trijodthyronin).
 • Parathyroidy jsou zodpovědné za hladinu vápníku v těle.
 • Thymus hraje důležitou roli v imunitním systému, produkuje T-lymfocyty a hormony (thymalin, thymosin a další).
 • Nadledviny syntetizují hormon adrenalin, který vyvolává reakci na vnější stres.
 • Slinivka břišní produkuje inzulin, glukagon a enzymy pro trávení potravy.
 • Sexuální žlázy (vaječníky, varlata) plní funkci reprodukce.
 • Hypofýzy a hypotalamus tvoří hypotalamicko-hypofyzární systém. Hypofýza reguluje aktivitu celého endokrinního systému, produkuje somatotropin.
 • Epifýza působí proti růstovým hormonům, zpomaluje progresi nádorů, ovlivňuje sexuální vývoj, kontroluje rovnováhu vody v těle a mění fázi spánku, je zodpovědná za svalovou kontrakci.
do obsahu ^

Sval

Svalový systém lidského těla je součástí pohybového aparátu. Uvádí do pohybu své jednotlivé části, podporuje pózu, poskytuje dýchání, polykání a tak dále.

Svaly jsou vytvořeny z elastické a elastické tkáně obsahující myocyty. Pod vlivem signálů daných nervovým systémem jsou redukovány. Pro svalový systém je charakteristická únava. Tele a žvýkací svaly jsou nejsilnější, gluteální svaly, které jsou zodpovědné za pohyby nohou, jsou největší.

Existují typy svalů:

 • kosterní - připojené k kostem;
 • hladký - prezentován ve stěnách orgánů a plavidel;
 • srdce - je v srdci a po celý život neustále klesá.

Anatomie dětí

Struktura těla dítěte má některé rysy. Hlavním rozdílem od dospělého organismu je menší růst a velikost orgánů.

Vlastnosti těla dětí jsou uvedeny na obrázcích níže.

Kostra novorozence má 270 kostí, což je více než u dospělých (až 207 kostí). V budoucnu jsou některé z nich kombinované, svaly jsou méně rozvinuté než u dospělých. S věkem se prodlužují a zhrubávají.

Umístění trávicích orgánů nemá významné rozdíly.

Těhotná žena

Fyziologie dívčího těla během těhotenství s růstem termínu se značně liší. Velikost dělohy se zvyšuje, hlavní orgány rostou, vzniká placentární oběhový systém.

Hmotnost srdečního svalu, uvolňování krve a její objem se zvyšují. Zvyšuje se kapacita plic, zvyšuje se jejich práce. Aktivita ledvin se stává napjatou, snižuje se tón močového měchýře. Otočením doprava může děloha způsobit potíže s odtokem moči z pravé ledviny, což zvyšuje riziko vzniku hydronefrózy.

Změny ve struktuře těla těhotné ženy jsou znázorněny na obrázku.

Obrazy lidské struktury pro děti

Chcete-li ukázat dítěti, co je uvnitř lidského těla, můžete použít různé způsoby. Pro děti fit krásné a barevné obrázky těla.

Doporučuje se používat hádanky a zbarvení.

Starší děti se budou zajímat o modely a dispozice s orgány.

Vypadají jako skutečné lidské tělo, zatímco oni jsou národní týmy.

http://woman-l.ru/raspolozhenie-vnutrennix-organov/

Publikace Pankreatitida